Semiplius
Registracija
Registracija
Į madą sugrįžus rankdarbiams, atradome senas tradicijas turinčią dekupažo techniką - dekoravimą popieriumi. Spalio mėnesį Švietimo centre kviečiame aplankyti ir pasidžiaugti Trečiojo amžiaus universiteto studentės Danutės Vasiliauskienės dekupažo technika papuoštų daiktų parodą „Gyveniman dar kartą“. Autorė savo rankomis sušildė, išgrąžino servetėles, padėklus, prie jų pritaikė ir išmargino indus – parengė kompozicijas.

Kretingos rajono švietimo centro neformaliojo švietimo skyriaus metodininkė Gėnė Benetienė

article 410

2017 m. lapkričio 20–26 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija organizuoja aštuonioliktąją Suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi galia ir žavesys“. Kviečiame aktyviai įsijungti į Savaitės judėjimą.

Naudingi dokumentai:

 

 

Tautinis kostiumas, kaip etninio tapatumo forma, yra šalies kultūros išraiška, neatskiriama istorijos paveldo dalis, vienas iš svarbiausių tautos ir valstybės simbolių. Siekiant populiarinti tautinį kostiumą ir įprasminti jį valstybinėse šventėse, Lietuvoje 2017-ieji paskelbti Tautinio kostiumo metais.

Vydmantų gimnazijos pedagogės tautinio kostiumo puošybos motyvus komponuoja savo rankdarbiuose ir rugsėjo mėnesį Kretingos rajono švietimo centre (J. Pabrėžos g. 8) surengė parodą „Augalų motyvas lietuvių tautiniame kostiume“. Bronė Kietelytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, parodai riešines mezgė su augalų, gėlių motyvais. Riešinės puošnios, grakščios, skoningos, turtingos, bet neperkrautos. Riešinės ne tik puošmena ir šiluma, bet ir sveikatai naudingas daiktas. Sigutė Latakaitė, technologijų mokytoja metodininkė, pristato adatines ir delmonus. Delmonas - tai plokščias puošniai siuvinėtas krepšelis. Delmonas yra išskirtinai Klaipėdos krašto tautiniam kostiumui būdingas priedas – kabinamas prie juosmens. Mokytojos mokinių kūrybos darbai – galvos papuošalų - karūnų elementai, sukurti iš šilkinių kaspinų ir juostelių, austi darbeliai, spalvingi, kruopščiai ir su meile padaryti. Ramunė Grikštaitė, dailės vyresnioji mokytoja, parodoje pristato medinių papuošalų: sagių, apyrankių, pakabukų kolekciją. Papuošalai dekoruoti specialiais dažais, puošti gintaru ir akmenukais.

Parodoje pristatomi darbeliai rodo, jog pedagogių rankos sugeba ne tik glostyti vaiko galvą, sodinti gėles ar puoselėti aplinką, bet ir suranda laiko grožiui bei kūrybai – įgyvendina savo sparnuotas mintis… Kviečiame aplankyti parodą.

Kretingos rajono švietimo centro neformaliojo švietimo skyriaus metodininkė Gėnė Benetienė

 

Kuo išskirtiniai bus šie mokslo metai? Kokius iššūkius teks įveikti pedagogams, mokiniams, tėvams? Tokie klausimai kyla kasmet rugsėjui pravėrus mokyklų duris.

Aptarti praėjusių mokslo metų rezultatus ir numatyti 2017-2018 m. m. perspektyvas rugsėjo 11 d. švietimo centre rinkosi Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus komanda ir Kretingos rajono metodinė taryba. Su naujais mokslo metais pedagoginę bendruomenę pasveikino švietimo centro direktorė Adelė Mazeliauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tranizienė, vyriausiosios specialistės. Susirinkimo metu Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila pristatė rajono švietimo situaciją, ugdymo prioritetus. Buvo diskutuojama pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, renginių organizavimo ir kitais klausimais. Švietimo centro neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Aurelija Jedenkienė kalbėjo apie gabių ir talentingų vaikų ugdymą, prevencinių programų įgyvendinimą. Metodininkė Rima Ramoškienė pasidžiaugė metodinių būrelių veiklos rezultatais, pateikė rekomendacijas šiems mokslo metams. Vienas svarbiausių prioritetų – mokinių pasiekimų gerinimas. Siekiant jį įgyvendinti tikimasi visos rajono pedagoginės bendruomenės pastangų bei nuoširdaus darbo.

Informaciją parengė Rima Ramoškienė, neformaliojo švietimo skyriaus metodininkė

 2017 – 2018 m. m. švietimo įstaigose ypatingas dėmesys skiriamas prevencinių programų įgyvendinimui.

Rugsėjo 5 d. Kretingos rajono švietimo centre vyko susirinkimas „Dėl mokyklų prevencinių programų rengimo, vertinimo, įgyvendinimo ir stebėsenos“. Susirinkime dalyvavo mokyklų atstovai atsakingi už prevencinių programų įgyvendinimą, Kretingos rajono administracijos Švietimo skyriaus ir švietimo centro atstovai.

Aurelija Jedenkienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja, trumpai pristatė nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusias Švietimo įstatymo pataisas, kuriose apibrėžtos prevencinių programų, patyčių sąvokos, reglamentuota apsauga švietimo įstaigose: nustatyta, kad švietimo įstaigose draudžiama bet kokia smurto forma, apie smurto atvejį švietimo įstaigos vadovas privalo pranešti nustatytiems asmenims ir institucijoms, numatyta švietimo įstaigos vadovo pareiga imtis priemonių, kad tiek smurtą patyrę, tiek smurtaujantys mokiniai kartu su juos lydinčiais tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojai, kiti švietimo įstaigos darbuotojai laiku gautų psichologinę pagalbą.

Skaityti daugiau: Susirinkimas „Dėl mokyklų prevencinių programų rengimo, vertinimo, įgyvendinimo ir stebėsenos“

Ugdymo plėtotės centras kviečia Lietuvos mokytojus dalyvauti tarptautiniame seminare „Ieškant balanso: autentiškumas, įvairovė ir įtraukioji kultūra“ (angl. Finding the balance: authenticity, diversity and inclusive culture), rengiamame kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos Taryba pagal „Pestalozzi“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą. Seminaras vyks Vilniuje 2017 m. spalio 24–27 d. Numatoma, kad seminare dalyvaus 25 mokytojai (15 mokytojų iš Lietuvos, 10 – iš kitų Europos valstybių). Atrenkant dalyvius, prioritetas bus teikiamas tiems, kurie mokytojais dirba ne ilgiau nei trejus metus. Seminaras vyks anglų kalba.

„Pestalozzi“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa remiasi Europos Tarybos vertybėmis: pagarba žmogaus teisėms, lygioms galimybėms, demokratijai ir pan. Šio seminaro svarbiausios temos – autentiškoji lyderystė, darbas su įvairiomis tikslo grupėmis ir (arba) įvairiuose kontekstuose, tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas.

Mokymų seminaras bus skirtas jauniems pradedantiesiems mokytojams, ieškantiems savojo kelio ir bandantiems susiorientuoti tarp švietimo vizijos, švietimo sistemos keliamų reikalavimų ir mokyklinės kasdienybės. Jauniems mokytojams, pradedantiems savo pedagoginį kelią, svarbu įtvirtinti ir stiprinti demokratinės kultūros kompetencijas. Šiuo etapu ypatingą svarbą įgyja tinkamas dėmesys asmeniniam tobulėjimui, demokratinio pilietiškumo ugdymas ir tarpkultūrinis dialogas.

Seminare bus nagrinėjami iššūkiai, tenkantys šiandieniniam mokytojui, siekiančiam į vaiką, jo poreikius ir polinkius orientuoto ugdymo:
  • Kaip likti autentiškam šiandieninių švietimo iššūkių ir kontekstų įvairovėje?
  • Kaip dirbti su įvairiomis tikslo grupėmis ir (ar) įvairiuose kontekstuose?
  • Kaip užtikrinti prasmingą polilogą ir bendradarbiavimą?

Seminaro metu bus naudojami tiek aktyvūs, į veiklą įtraukiantys, tiek reflektyvūs ar mokymąsi iš patirties skatinantys metodai. Dalyviai galės išbandyti keletą „Pestalozzi“ programos siūlomų veikti įgalinančių ir bendradarbiavimą stiprinančių metodų. Daugiau apie seminaro tikslus, preliminarią programą galite rasti: http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar.

Paraiška teikiama internetu. Primename, kad galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2017 m. rugsėjo 4 d.

Nakvynės, maitinimo, programos, kelionės išlaidas dengia organizatoriai – Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.

Informuojame, jog konferencija „Vyskupas Motiejus Valančius ir jo bendražygiai kovoje už gimtąjį žodį spaudos draudimo laikotarpiu“ Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje vyks 2017 m. birželio 10 d., šeštadienį, 12.00 val. Maloniai kviečiame dalyvauti.

 Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje veikia pradinių klasių mokinių siuvinėjimo būrelis 013„Adatėlė“. I-IV klasių mergaitės siuvinėja kryželiu paveiksliukus, jais džiaugiasi, įvairiomis progomis dovanoja šeimos nariams, draugams. Birželio mėnesį savo darbus pristato Švietimo centre parodoje „Pirmieji žingsniai“. Vadovė – Nijolė Meškauskienė, M. Daujoto pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. Kviečiame aplankyti parodą.

 

081

Parodos „Mūsų kūrybos spalvos darbų autoriai-Švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus būrelio „Įdomiosios technologijos“ nariai ir jų vadovė – Judita Alšauskienė, technologijų mokytoja metodininkė, kviečia pasidžiaugti jų kūrybiniais, įvairia technika atliktais, spalvingais darbais.

Puslapis 12 iš 16

Nariai
108
Straipsniai
470
Straipsnių peržiūros
1239217

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine