Semiplius
Registracija
Registracija

„Skaitymo ir rašymo įgūdžių tobulinimas visų dalykų pamokose“ mokykloje-darželyje „Žibutė“

Informacinių technologijų užkariautoje kasdienybėje dažnai akcentuojame jų naudą, užsimerkdami prieš „šalutinį poveikį“. Nuolatinis 2017 04 20skubėjimas, informacijos gausa bei technologijų pagalba skatina mokinius atlikti užduotis neįsigilinant į jas. Vis sunkiau tampa išmokti taisyklingai rašyti, suvokti skaitomą tekstą. Tai patvirtina ir nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai.
Vienas iš šių mokslo metų Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos prioritetų – skaitymo ir rašymo įgūdžių tobulinimas. Pedagogai, bibliotekininkai, tėveliai kviečiami domėtis ir lavinti mokinių skaitymo ir rašymo įgūdžius. Šiuo tikslu balandžio 20 dieną mokykloje-darželyje „Žibutė“ buvo organizuota apskrito stalo diskusija „Skaitymo ir rašymo įgūdžių tobulinimas visų dalykų pamokose“. Renginyje skaitė pranešimus, diskutavo, dalijosi patirtimi 16 Kretingos zonos pradinio ugdymo mokytojų. Už renginio organizavimą bei metodinės patirties sklaidą rajone dėkojame mokyklos-darželio „Žibutė“ pradinio ugdymo mokytojai metodininkei, Kretingos zonos pradinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkei Daivai Stonkienei, direktorei Mildai Žilienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vidai Petrauskienei, pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai Dainorai Statneckienei bei visiems apskrito stalo diskusijoje dalyvavusiems mokytojams. Tikimės, kad šis metodinis renginys padės mokytojams ne tik geriau perprasti skaitymo ir rašymo gebėjimų plėtojimo ypatumus, bet ir efektyviau juos ugdyti.

Metodininkė Rima Ramoškienė

Informuojame, jog keičiasi renginio data: regioninės verslo ir finansinio raštingumo varžytuvės „Dėk eurą prie euro“ Kretingos rajono Vydmantų gimnazijoje vyks gegužės 8 d. 12.00 val.

Šių metų balandžio 13 d. Kretingos rajono švietimo centras inicijavo metodinę dieną-išvyką į parodą „Sužinokime, tobulėkime, veikime“ Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje. Išvykoje dalyvavo 1720170413 093035 pedagogų iš įvairių Kretingos rajono švietimo įstaigų.
Parodos lankytojams buvo siūlomas platus renginių spektras šiuo metu aktualiomis švietimui temomis: pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimas, bendrieji ugdymo planai, mokyklų strateginis planavimas, Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo galimybės mokykloje, mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatų gerinimas bei ugdymo proceso tobulinimas. Temos buvo gvildenamos pasitelkiant įvairias veiklos formas: diskusijas, edukacinius užsiėmimus, veiklų pristatymus, metodų ir metodinių priemonių demonstracijas.

Skaityti daugiau: Paroda „Sužinokime, tobulėkime, veikime“

Skaidrė4

Už lango čiulba pavasaris, o buvo ilgi ir tamsūs žiemos vakarai, kurie kūrėjams leido ramiai kurti, įprasminti, pražydinti savo mintis, o savo sukurtais darbais pradžiuginti artimuosius, bendradarbius, papuošti aplinką.

Popieriaus karpymo menas – tradicinio kinų meno šaka, atsiradusi daugiau nei prieš 2000 metų, kai buvo išrastas popierius. Vėliau ši meno šaka įvairiomis atmainomis paplito visame pasaulyje. Lietuvoje popieriaus karpiniais pradėta užsiiminėti šešioliktame amžiuje. Iš praeities atėjęs kruopštus popieriaus karpymo menas šiandieninėje meno terpėje dažniausiai išlaiko tą pačią archaišką ir natūralią plastikos išraišką, geometrinę liaudies meno ornamentiką. Karpiniai būna simetriniai, asimetriniai, mišrūs.

Popieriuje pražysta ir Loretos Daškevičės, dirbančios auklėtoja Rūdaičių mokykloje, mintys. Jos autorinė karpinių paroda „Kai pražysta mintys...“ pristatoma Kretingos rajono švietimo centre. Kūrėja nuolat karpo, pjausto popierių, nes progų darbeliais papuošti aplinką yra įvairiausių, todėl iškarpytos žydi gėlės, auga medžiai, skraido paukščiai, ritasi velykiniai margučiai. Autorės karpiniai plastiški, išraiškingi, dinamiški.

Švietimo centre kviečiame aplankyti dar dvi parodas. Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tėveliai buvo atidarę „Žaislų fabrikėlį“, darželyje vyko netradicinė amatų savaitė - projektas, kurios metu auklėtojos kvietė vaikus kartu su tėveliais sukurti (numegzti, pasiūti, išdrožti, nulipdyti ir t.t.) savo vienintelį nepakartojamą žaisliuką. Parodoje daug žaisliukų siūtų, megztų, išlankstytų iš popieriaus, pagamintų iš medžio. Medžio darbai išskirtiniai savo grožiu, meniškumu ir savo paskirtimi: lėktuvas – prilygsta modeliui, kaladėlės – matematikai, mokymo priemonė lietuvių kalbai, kurią gali vežimėlyje vežti kur tik nori, įvairios drožinėtos figūros tinka smulkiajai motorikai lavinti, skaičiavimui ar šiaip žaidimams. Labai daug žaisliukų, kurie gali būti miego draugai, pasakų veikėjai, žaidimų partneriai, kurios galima valyti, skalbti, puošti, rengti. Koks nuostabus žodis - vaikystė! Vaikystė dar smagesnė, kai kartu su tėveliais bendrauji, kuri, gamini tą vienintelį, patį įspūdingiausią žaisliuką. Dėkojame auklėtojoms metodininkėms Irenai Lukauskienei, Kristinai Kaunienei už parodos pristatymą.

Salantų meno mokyklos mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos metodininkės Ingridos Taujanskienės, mokė draugauti spalvas. Spalvų draugystę kviečiame pamatyti parodoje.

Visus kviečiame ir laukiame.


Kretingos rajono švietimo centro metodininkė Gėnė Benetienė

 

Balandžio 7 dieną Darbėnų gimnazijoje vyko Kurmaičių pradinės mokyklos (mokytoja Vilma Petrauskienė) Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriaus (mokytoja Vida Jonauskienė), Grūšlaukės (mokytoja Ramunė Stonkuvienė) ir Kartenos (mokytoja Monika Žeimienė) daugiafunkcių-centrų ir Darbėnų gimnazijos (mokytoja Ingrida Grikšienė) pradinių klasių šaškininkų varžybos. Teisėjavo kūno kultūros mokytojas Rolandas Juknevičius ir pradinių klasių mokytoja Ingrida Grikšienė.
Nugalėtojai tapo Darbėnų gimnazijos komanda: Laurynas Kontrimas (1a), Andrius Budrikas (2a) Edgaras Navickas, Dovydas Urbšas (4 klasė).
Jiems padovanotos šaškės, o kiekvienam dalyviui padėkos ir saldūs prizai. Gimnazijos direktorė Sonata Litvinienė linkėjo žaidėjams ir toliau ugdyti loginį mąstymą, atmintį, lavinti protą bei vaizduotę.

Ingrida Grikšienė, šaškių būrelio mokytoja

Informuojame, jog keičiasi renginio laikas: Apskrito stalo diskusija „Mokymo priemonės, metodai, veiklos, padedančios siekti mokinio individualios pažangos ir aktyvios veiklos“ matematikos mokytojams vyks balandžio 27 d. 15.00 val.

2017 m. balandžio 3-4 d. Ispanijoje, Reus mieste vyko antrasis Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių projekto „Promoting Third Age Education“ partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Kretingos rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Aurelija Jedenkienė ir metodininkė Gėnė Benetienė. Renginį organizavo projekto partneris iš Ispanijos – konsultacijų ir mokymo centras DomSpain.

Pirmąją susitikimo dieną projekto partneriai lankėsi suaugusiųjų mokymo(-si) centre „Centre del Civic Carme“, susitiko su centro trijų filialų atstovais, pasidalino gerąja patirtimi rengiant ir įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas. Praktinių veiklų metu buvo aptarta projekto eiga, rezultatai, pristatytos atliktų tyrimų įžvalgos, kuriomis remiantis bus rengiamos keturios ilgalaikės kursų programos suaugusiems, susitarta dėl tolimesnio bendravimo ir bendradarbiavimo normų. Vakare norintys buvo pakviesti stebėti tris skirtingo lygio anglų kalbos pamokas vedamas suaugusiems.

Antrąją dieną dalyviai aptarė projekto interneto platformos rengimo ir administravimo strategiją, veiklų ir rezultatų sklaidos planą bei tolimesnius veiksmus įgyvendinant projektą. Susitikimo baigiamoji dalis vyko Reus miesto savivaldybėje, dalyvaujant miesto tarybos ir švietimo departamento atstovams, kur dalyviams buvo įteikti dalyvavimo susitikime sertifikatai.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas neįsivaizduojamas be kultūrinio pažinimo. Dviejų dienų susitikimo metu partneriai domėjosi ne tik neformaliojo suaugusiųjų švietimo subtilybėmis Ispanijoje, bet turėjo galimybę susipažinti su Ispanijos Katalonijos regiono kultūra, tradicijomis ir architektūra: lankėsi itin moderniame interaktyviame žymaus Katalonijos architekto, modernizmo stiliaus pradininko Antoni Gaudi muziejuje, ragavo tradicinius Ispanijos patiekalus, susipažino su vermuto gamybos procesu.

Kitas partnerių susitikimas – 2017 m. spalio trečia savaitė, Liublianoje, Slovėnijoje.

Susitikimo Reus programa

 

Kūrybos džiaugsmo pavilioti

Kiek mumyse yra paslėptų gabumų, talentų, meno gyslelių? Kiek prarandame, taip ir neišdrįsdami paimti į rankas pieštuko, teptuko, dažų... O jeigu išdrįsome, jeigu buvo graži pradžia, prasideda kūryba, magija, nes tapyba ant šilko užburia. Prieš keletą metų užbūrė ir Marytę Ruginienę, kuri turėdama laisvą minutę nuo mamos darbų ir rūpesčių norėjo išmokti tapyti ant šilko, bet šilkas tarytum kūrė kartu ir kaskart siūlė netikėtų sprendimų, kai planuoji, bet nelabai kontroliuoji, nes tas plonytis švytintis audinys pasiūlo savų raštų, savų vingių, savų spalvų susiliejimo, nudžiugina, nustebina autorių. Tapytojos kūryboje dominuoja gėlės, augaliniai motyvai, plati spalvų ir netikėčiausių atspalvių paletė. Ką tapys, Marytė pirmiausia sukuria ir pamato vaizdą galvoje, jį perkelia ant šilko, realizuoja savo mintis. Pasidomėjus, ką labiausiai mėgsta tapyti: paveikslus, skareles, šalius ar sukneles, menininkė atsako, kad visai nesvarbu, ką tapyti – svarbu tapyti. Savo sukurtų darbų autorė niekuomet neskaičiavo, dovanojo ir dovanoja, jais puošia namus, parduoda ir vėl kuria, įgyvendina savo šilkinę svajonę. Susižavėjusius lengvu ir švelniu šilko plazdenimu, Kretingos rajono švietimo centre, J. Pabrėžos g. 8, kviečiame aplankyti Marytės Ruginienės, dabar dirbančios mokykloje-darželyje „Žibutė“, autorinę tapybos ant šilko darbų parodą, pasigrožėti, pasidžiaugti...

Keistakampės adatinės

Kovo mėnesį kviečiame užsukti į Kretingos rajono švietimo centrą, pamatyti ir daugybę adatinių, jos keistakampės, įvairiaspalvės ir įvairiaraštės, siuvinėtos kryželiu. Tų spalvotų adatinių autoriai - Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos šeštokai ir septintokai, mergaitės ir berniukai. Jų technologijų mokytoja metodininkė Aldona Narkuvienė pirmąją tokią kitokią adatinę pamatė prieš aštuonerius metus žurnale ir visus tuos metus puoselėjo svajonę, kad jos mokiniai irgi siuvinės tokias adatines, surengs parodą, paskui darbelius dovanos savo artimiesiems, ar savo namuose visas adatas susmeigs į originalą adatinę, šis naudingas daiktas tikrai pravers kiekvienam. Mokytoja džiaugiasi, kad jos svajonė išsipildė, o naujos svajonės gal vėl pakvies į naują parodą.

Kretingos rajono švietimo centro metodininkė Gėnė Benetienė

Puslapis 14 iš 17

Joomla templates by Joomlashine