2018-2019 M. M. ATOSTOGŲ DATOS IR PUSMEČIŲ TRUKMĖ
Pusmečių trukmė:
Pirmas pusmetis 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 25 d.
Antras pusmetis 2019 m. sausio 28 d. – 2019 m. birželio 21 d. (4G kl. – 2019 m. gegužės 24 d.)
Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d.:
Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis ir dienomis
8-10 jaunimo klasės 2019-06-21 37 – 185 ugdymo dienos
10 suaugusiųjų klasė 2019-06-21 37 – 185 ugdymo dienos
3G klasė 2019-06-21 37 – 185 ugdymo dienos
4G klasė 2019-05-24 33 – 165 ugdymo dienos
Ugdymo procese skiriamos atostogos:
Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d. *
Vasaros atostogos: 8-10 kl., 3G kl. – 2019 m. birželio 25 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d.
4G kl. – brandos egzaminų sesijos pabaiga – 2019 m. rugpjūčio 31 d.
*Jeigu 4G klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu 4G klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
TVARKOS APRAŠAI
INFORMACIJA MOKINIŲ TĖVAMS
Nariai
101
Straipsniai
392
Straipsnių peržiūros
959006

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine