Renginio data Renginio pavadinimas (PAŽYMA spausdinimui)
  2017 m. rugsėjo mėnesio renginiai
09-14 Pranešimas „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo būdai ir formos“
  2017 m. birželio mėnesio renginiai
06-12 Konferencija „Vyskupas Motiejus Valančius ir jo bendražygiai kovoje už gimtąjį žodį spaudos draudimo laikotarpiu“
  2017 m. gegužės mėnesio renginiai
05-08 Verslo ir finansinio raštingumo regioninės varžytuvės „Dėl eurą prie euro“
05-09 Integruotas užsienio kalbų ir meninio ugdymo mokomasis-pažintinis projektas „Kelionė per Europą“
05-10 Atvirų durų diena „Muzika – dainavimo pamoka“
05-11 Atvira integruota pamoka „Valanda su variniais pučiamaisiais“
05-11 Regioninė vaikų konferencija „Mes – mažieji žemaitukai“
05-11 Žemaitijos regiono priešmokyklinio amžiaus vaikų konkursas „Šauniausias priešmokyklinukas“
05-12 XXVII-asis Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų festivalis „Vaikai ir muzika“
05-12 Konkursas „Ketvirtokų ketvirtokas“
05-15 Sėkmės istorijos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(-si) sėkmės“
05-15 Ekspedicija „Kardo rinktinės partizanų takais 2017“
05-16 Mokymai „Darbo interaktyvia lenta Smart pagrindai (pradedantiesiems)“
05-17 Dalyvavimas kūrybinėje grupėje „Vaiko/mokinio individuali pažanga“
05-18 Apskrito stalo diskusija „Mokymo(-si) darbo metodai ir formos siekiant tikslingos mokinio motyvacijos chemijos pamokoje“
05-18 Gamtos mokslų tyrinėjimų popietė „Pamatyti, suprasti, atrasti“
05-18 Regioninė gamtamokslinė tiriamųjų darbų konferencija „Žmogus ir gamta“
05-19 Folkloro projektas „Suk, suk ratelį“
05-23 Mokymai „Darbo interaktyvia lenta Promethean pagrindai“
05-24 Supervizijos „Psichologo konsultavimo atvejo analizės grupė“ tęstiniai užsiėmimai
05-25 Mokymai „Interaktyvios lentos Smart naudojimas ugdymo procese“ (pažengusiems)
  2017 m. balandžio mėnesio renginiai
04-04 Madų šventė „Žalia stotelė“ 
04-04 Atvira netradicinė integruota pamoka „Kretingos bažnyčiai – 400 metų“
04-05 Metodinė diena „Projekto „Gamtą mylėsi – sveikatą turėsi“ metų veiklos pristatymas“
04-06 Paskaita-praktiniai mokymai „Biotechnologijų laboratorijos galimybių praktinis taikymas gamtos mokslų pamokose“
04-06 Metodinė diena „Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimas ir įsivertinimas“
04-06 Varžytuvės „Judėk, mąstyk, nugalėk“
04-07 Kretingos rajono kaimo mokyklų pradinių klasių mokinių šaškių varžybos
04-07 Popietė „Žemė turi daug mažų draugų“
04-07 Respublikinis šokių festivalis ,,Terpsichorės pavilioti – 2017“
04-11 Meninio skaitymo konkursas
04-12 Konferencija „Ar visiems vaikams lengvas kelias į pirmą klasę?“
04-13 Apskrito stalo diskusija „IKT naujovės informacinių technologijų pamokose“
04-20 Apskrito stalo diskusija „Skaitymo ir rašymo įgūdžių tobulinimas visų dalykų pamokose“
04-27 Konkursas „Šventas Raštas – Dievo laiškas mums“
04-27 Apskrito stalo diskusija „Mokymosi priemonės, metodai, veiklos, padedančios siekti mokinio individualios pažangos ir aktyvios veiklos“
04-27 Varžytuvės „Futboliukas“
04-28 Dailyraščio konkursas „Mano plunksnelė – 2017“
04-28 Viktorina „Ką žinai apie Lietuvą“
04-28 Tęstinio projekto „Mokomės bendraudami“ Popietė „Tautinis kostiumas“ „Tautinis kostiumas“
  2017 m. kovo mėnesio renginiai
03-01 Susirinkimas „Muzikos brandos egzamino analizė ir naujovės“
03-02 Paskaita „Vaiko, patyrusio smurtą artimoje aplinkoje ir jo artimųjų apklausos ypatumai“
03-03 Metodinė diena „Kazys - pavasario šauklys“
03-09 Konferencija „Jie kūrė ir augino Lietuvą“
03-09 Konkursas „Koram žemaitėška“
03-14 Atvira veikla „Mano miestas“
03-22 Atvira veikla „Planšetinės klasės panaudojimo galimybės pamokinėje veikloje (3 kl.)“
03-22 Susirinkimas „Darbo metodo „Motyvacinio interviu metodika“ pristatymas“
03-28 Prancūzų kalbos diktantas. Frankofonijos dienos popietė
03-28 Paskaita „Kaip padėti vaikui krizinėse situacijose“
03-30 Metodinė diena „Kūrybiškai organizuota pamoka – svarbiausia sąlyga kiekvieno mokinio sėkmei“
03-30 Varžybos „Mažieji šaškininkai“
  2017 m. vasario mėnesio renginiai
02-08 Apskrito stalo diskusija „Standartizuotų testų rezultatų panaudojimas siekiant gerinti mokinių pasiekimus (geroji patirtis)“
02-13 Susirinkimas „Dėl netradicinių priemonių ir metodų taikymo tikybos pamokoje“
02-20 Apskrito stalo diskusija „Ikimokyklinio ugdymo programos analizė ir vertinimas. Atnaujintos ikimokyklinio ugdymo programos pristatymas (geroji patirtis)“
02-21 Paskaita „Užgavėnės. Tradicijos ir naujovės“
02-22 Metodinė diena „Apie naujųjų medijų raštingumo svarbą ugdymo procese“
02-22 Susirinkimas „Dėl psichologinių metodų panaudojimo konsultavime“
02-23 Paskaita - praktiniai mokymai „Dailės terapijos įtaka socialinio - emocinio ugdymo kontekste“
02-24 Konferencija „Laisvės kovos Lietuvoje ir Kretingos krašte“
  2017 m. sausio mėnesio renginiai
01-04 Praktiniai mokymai „Mokomųjų portalų taikymas pradiniame ugdyme“
01-05 Metodinė diena „Mokyklos - daugiafunkcio centro paslaugos ir veiklos“
01-16 Atvira integruota pamoka „Kuriame plakatą“
01-17 Praktiniai mokymai „Rašinių vertinimo praktika“
01-18 Praktiniai mokymai „Darbo apskaitos žiniaraščio pildymas“
01-19 Paskaita - praktiniai mokymai „Darbo Google disku pagrindai“
01-24 Praktiniai mokymai „Šventinio stalo ruošimas“


2015-2016 metų pažymas galite peržiūrėti čia.
Nariai
108
Straipsniai
468
Straipsnių peržiūros
1221777

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine