Kūrybinės pamokų interpretacijos

Renginio data Renginio pavadinimas (PAŽYMA spausdinimui)
  2017 m. gegužės mėnesio renginiai
05-09 Integruotas užsienio kalbų ir meninio ugdymo mokomasis-pažintinis projektas „Kelionė per Europą“
05-10 Atvirų durų diena „Muzika – dainavimo pamoka“
05-11 Atvira integruota pamoka „Valanda su variniais pučiamaisiais“
  2017 m. balandžio mėnesio renginiai
04-04 Madų šventė „Žalia stotelė“ 
04-04 Atvira netradicinė integruota pamoka „Kretingos bažnyčiai – 400 metų“
04-05 Metodinė diena „Projekto „Gamtą mylėsi – sveikatą turėsi“ metų veiklos pristatymas“
04-06 Paskaita-praktiniai mokymai „Biotechnologijų laboratorijos galimybių praktinis taikymas gamtos mokslų pamokose“
04-06  Metodinė diena „Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimas ir įsivertinimas“
 04-06  Varžytuvės „Judėk, mąstyk, nugalėk“
 04-07  Kretingos rajono kaimo mokyklų pradinių klasių mokinių šaškių varžybos
 04-07  Popietė „Žemė turi daug mažų draugų“
04-07 Respublikinis šokių festivalis ,,Terpsichorės pavilioti – 2017“
04-11 Meninio skaitymo konkursas
04-12 Konferencija „Ar visiems vaikams lengvas kelias į pirmą klasę?“
04-13 Apskrito stalo diskusija „IKT naujovės informacinių technologijų pamokose“
04-20 Apskrito stalo diskusija „Skaitymo ir rašymo įgūdžių tobulinimas visų dalykų pamokose“
04-27 Konkursas „Šventas Raštas – Dievo laiškas mums“
04-28 Viktorina „Ką žinai apie Lietuvą“
04-28 Tęstinio projekto „Mokomės bendraudami“ Popietė „Tautinis kostiumas“ „Tautinis kostiumas“
  2017 m. kovo mėnesio renginiai
03-01 Susirinkimas „Muzikos brandos egzamino analizė ir naujovės“
03-02 Paskaita „Vaiko, patyrusio smurtą artimoje aplinkoje ir jo artimųjų apklausos ypatumai“
 03-03

Metodinė diena „Kazys - pavasario šauklys

03-09 Konferencija „Jie kūrė ir augino Lietuvą“
03-09 Konkursas „Koram žemaitėška“
03-14 Atvira veikla „Mano miestas“
03-22 Atvira veikla „Planšetinės klasės panaudojimo galimybės pamokinėje veikloje (3 kl.)“
03-22  Susirinkimas „Darbo metodo „Motyvacinio interviu metodika“ pristatymas“
03-28 Prancūzų kalbos diktantas. Frankofonijos dienos popietė
03-28 Paskaita „Kaip padėti vaikui krizinėse situacijose“
03-30 Metodinė diena „Kūrybiškai organizuota pamoka – svarbiausia sąlyga kiekvieno mokinio sėkmei“
03-30 Varžybos „Mažieji šaškininkai“
  2017 m. vasario mėnesio renginiai
02-08 Apskrito stalo diskusija „Standartizuotų testų rezultatų panaudojimas siekiant gerinti mokinių pasiekimus (geroji patirtis)“
02-13 Susirinkimas „Dėl netradicinių priemonių ir metodų taikymo tikybos pamokoje“
02-20 Apskrito stalo diskusija „Ikimokyklinio ugdymo programos analizė ir vertinimas. Atnaujintos ikimokyklinio ugdymo programos pristatymas (geroji patirtis)“
02-21 Paskaita „Užgavėnės. Tradicijos ir naujovės“
02-22 Metodinė diena „Apie naujųjų medijų raštingumo svarbą ugdymo procese“
02-22 Susirinkimas „Dėl psichologinių metodų panaudojimo konsultavime“
02-23 Paskaita - praktiniai mokymai „Dailės terapijos įtaka socialinio - emocinio ugdymo kontekste“
02-24 Konferencija „Laisvės kovos Lietuvoje ir Kretingos krašte“
  2017 m. sausio mėnesio renginiai
01-04 Praktiniai mokymai „Mokomųjų portalų taikymas pradiniame ugdyme“
01-05 Metodinė diena „Mokyklos - daugiafunkcio centro paslaugos ir veiklos“
01-16 Atvira integruota pamoka „Kuriame plakatą“
01-17

Praktiniai mokymai „Rašinių vertinimo praktika“

01-18 Praktiniai mokymai „Darbo apskaitos žiniaraščio pildymas“
01-19 Paskaita - praktiniai mokymai „Darbo Google disku pagrindai“
01-24 Praktiniai mokymai „Šventinio stalo ruošimas“
  2016 m. gruodžio mėnesio renginiai
12-01 Festivalis „Dainuoju su... (mokytoju, mama, tėčiu, draugais...)“
12-14 Kūrybinės grupės veikla „Neformaliojo švietimo organizavimas“
12-14 Popietė „Kalėdų paslaptis“
12-14 Paroda „Mūsų Kalėdos“
12-20 Projektas - konkursas „Moliūgėlio kelionė į pasakų šalį“
12-28 Metodinė diena „Metodinės veiklos organizavimas mokykloje: geroji patirtis“
12-28 Kūrybinė grupė „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas“
2016 m. lapkričio mėnesio renginiai
11-04 Edukacinė išvyka - skaitymai „Skaitau žemaitiškai Žemaitės tėviškėje“
 11-09 PaskaitaŽalingų įpročių prevencija“ 
11-10 Metodinė diena „Mokyklos veiklos pokyčiai: geroji patirtis“
11-10

Susitikimas „Neformalus vaikų švietimas“

11-14

Atvira pamoka netradicinėje aplinkoje „Meldžiasi mano lūpos ir mano rankos“

11-16

Regioninis festivalis „Širdies muzika“

11-16 Metodinė diena „Kokybiškos pamokos mokymo metodai, skatinantys mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą“
11-17 Respublikinė konferencija „Milžino paunksmėje“
11-22 Respubliknė metodinė-praktinė konferencija „Mokyklos veiklos pokyčiai - kelias į gerą mokyklą“
11-22

Respublikinė teorinė-praktinė konferencija „Kūrybinės pamokų interpretacijos“

11-23

Diskusija „Gerosios patirties sklaida ugdymo kokybės tobulinimui“

11-23 Diktanto rašymo konkursas „Ginkime kalbą, žemę, jos būdą“
11-23 Diskusija „Vaiko, patyrusio smurtą artimoje aplinkoje ir jo artimųjų apklausos ypatumai“
 11-24  Konkursas „Augame kartu su eilėraščiu“
 11-24  Konkursas „Rusiškai rašom gražiai ir taisyklingai“
11-24

Etnokultūrinė popietė „Vaka, vaka vanaga, šuokem trypkem kap žiuoga“

2016 m. spalio mėnesio renginiai
10-05 Kūrybos popietė „Amžina pradžia“
10-06 Regioninė šventė „Jaunųjų olimpiečių gimtadienis“
10-11 Varžytuvės „Bėk, mąstyk, daryk“
10-(1-17) Kretingos rajono švietimo įstaigų 5-6 metų vaikų plenero „Rudens mozaika“ kūrybinių darbų paroda
10-13 Praktinė veikla „Pradinio ugdymo gamtos mokslų laboratorijos panaudojimas – patirtys ir galimybės“
10-19 Forumas „Faktoriai, lemiantys mokyklos lankomumą“
10-20 Metodinė diena „Būk kūrybingas, keisk pasaulį“
10-20 Varžybos „Linksmosios estafetės“
10-21 Socializacijos projektas „Kretingos rajono istorinis kultūrinis paveldas. Menų naktis“
10-25 Dailyraščio konkursas „Ką parašysi, to neišdildysi“
10-26 Respublikinė konferencija „Kiekvieno vaiko sėkmė – aktyvus bendradarbiavimas“
10-26 Projektas „Vaikų rankos džiugina žemę“
10-27 Viktorina „Gamtos žinovai“ (5-8 kl.)
10-27 Konferencija „Motiejus Valančius – realistas praktikas, organizatorius ir idėjų įkvėpėjas“
10-27 Konkursas „Simonas Daukantas ir mes“
2016 m. rugsėjo mėnesio renginiai
09-06 Susirinkimas „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimas 5, 7, 9 klasėse. Rekomendacijos sudarant ilgalaikius planus. Rekomendacijos 2017 m. veiklai“
09-26 Konkursas „Life is a song/Gyvenimas yra daina“
09-27 Pleneras „Rudens mozaika“
2016 m. birželio mėnesio renginiai
06-01 Kūrybinės grupės „Darbo interaktyvia lenta pagrindai“ (pradedantiesiems) veiklos pristatymas 
  06-02   Kūrybinės grupės „Interaktyvios lentos naudojimas ugdymo procese“ (pažengusiems) veiklos pristatymas
06-09
Konferencija „Darbėnai 425 – laikas, istorija, žmonės“
06-13
Supervizija „Psichologinio konsultavimo atvejo analizės grupė mokyklų psichologams“
2016 m. gegužės mėnėsio renginiai
05-04 Atvira pamoka „Paukščių prisitaikymas skristi. Paukščių nauda“   PAŽYMA
05-06
Integruotas užsienio kalbų projektas „Kelionė per Europą“
  PAŽYMA
05-11 Integruota meistriškumo pamoka „Edeno sodas“   PAŽYMA
05-11 Viešas metinių projektų pristatymas „Metinių projektinių darbų panaudojimas inžinerinių gebėjimų ugdymui“   PAŽYMA
05-13
Ekspedicija „Kardo rinktinės partizanų takais 2016“
  PAŽYMA
05-(13-15)
Tarptautinis jaunimo festivalis „Jaunystės spalvos 2016“  

PAŽYMA

 05-18 Regioninė gamtamokslinių tiriamųjų darbų konferencija „Žmogus ir gamta“   PAŽYMA
 05-19 Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Tiriamieji darbai gamtos moksluose – gerosios patirties sklaida“    PAŽYMA
05-19
Projektas „Saugus elgsys“
  PAŽYMA
05-19
Praktiniai mokymai „Laboratoriniai darbai biotechnologijų labortoijoje“
  PAŽYMA
05-19
Popietė „Senolių dainos jaunimo lūpose“
  PAŽYMA
05-19
Lėlių teatro festivalis „Svečiuose pas pasaką“   PAŽYMA
05-20
Diskusija „Darbėnų gimnazijos bibliotekos veiklos pristatymas“
  PAŽYMA
05-21
Respublikinė Motiejaus Valančiaus raštų meninio skaitymo šventė   PAŽYMA
05-23 Metodinė diena „Kūrybingas mokytojas – gabus mokinys: Kretingos rajono lietuvių kalbos mokytojų geroji patirtis“   PAŽYMA
 05-23 Neformalaus ugdymo meistriškumo pamoka „Taisyklingos artikuliacijos formavimas“     PAŽYMA
05-24 Metodinė diena „Liepojos ir Kretingos „Pasakos“ drauge“. Tęstinio projekto „Menų karuselė“ pristatymas   PAŽYMA
2016 m. balandžio mėnesio renginiai
1. 04-01 Atvira pamoka „Technologies in our life (Technologijos mūsų gyvenime)“   PAŽYMA
2.
04-03
Sąskrydis „Kas kiek paauga per metus“
  PAŽYMA
3. 04-06 Apskritas stalas ,,Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programos „Gyvai“ pristatymas. Diskusija „Lankomumo problemos. Atvejų analizė“   PAŽYMA
4.  04-07 Žemaitijos zonos konferencija „Socialinės kompetencijos svarba vaikui bei plėtojimo galimybės ugdyme“    PAŽYMA
5. 04-07 Atvira pamoka „Ritmas, metras ir melodija“ (2 kl.)   PAŽYMA
6. 04-08
Jaunimo sambūris „Tėvynės laisvės keliu“   PAŽYMA
7.
04-08
Knygos pristatymas „Dalia, arba šalia gyvenimo“
  PAŽYMA
7. 04-11 Atvira integruota pamoka „Kvėpavimo sistema ir dainavimas“   PAŽYMA
8. 04-12 Respublikinė konferencija „Geros mokyklos link“   PAŽYMA
 9. 04-12
TAU Paskaita „Saulės laikrodžio ženklų simbolinės prasmės   PAŽYMA
10.
04-12
Festivalis „Vaivorykštė“
  PAŽYMA
11.  04-13  Projektas „Mokomės bendraudami“   PAŽYMA
12. 04-14
Atvira meistriškumo pamoka „Kas tirpsta vandenyje?“ (4 kl.)   PAŽYMA
13. 04-14
Konferencija „Individuali mokinio pažanga – ugdymo(si) prioritetas“   PAŽYMA
14. 04-14
Atvira veikla „Kaip žaidžia spalvos“   PAŽYMA
15.
04-14
Popietė „Žemė turi daug mažų draugų“
  PAŽYMA
16. 04-14 Šv. Rašto viktorina „Šv. Raštas - Dievo laiškas mums“   PAŽYMA
17.
04-15
Atvira netradicinė integruota pamoka „Tėvas Augustinas Dirvelė OFM - dosnus, išmintingas sėjėjas, išdalijęs save po kruopelę“   PAŽYMA
18.
04-15
Konkursas „Ketvirtokų ketvirtokas“
  PAŽYMA
19.
04-15
Popietė „Gamtos ekspertas“
  PAŽYMA
20.
04-20
Inegruota pamoka „Tautosakos ir muzikos ryšys“
  PAŽYMA
21. 04-21
Konkursas „Koram žemaitėška“
  PAŽYMA
22. 04-21
Sėkmės istorijos „Ugdymo integralumas ikimokyklinėse švietimo įstaigose“
  PAŽYMA
23. 04-21
Varžytuvės „Judėk, mastyk, nugalėk“
  PAŽYMA
24.
04-22
Šokių maratonas „Jei šoki - gyveni“
  PAŽYMA
25.
04-22
Metodinė diena „Mokinių kūrybiškumo ugdymas“    PAŽYMA
26.
04-22
Varžytuvės „Futboliukas“    PAŽYMA
27.
04-22
Šventė „Mėlynasis lapelis - 2016“
   PAŽYMA
28.
04-22
„Sportuko ir Smalsiuko“ šventė
  PAŽYMA
29.
04-25
Metodinė diena „Motyvacijos skatinimas per kalbos ugdymą“
  PAŽYMA
30.
04-27 Metodinė diena „Paieškokime aplink baroko“    PAŽYMA
31.
04-27 Konferencija „Sužinok daugiau“    PAŽYMA
32.
04-27 Kūrybinės dirbtuvės „Idėja kitaip“    PAŽYMA
33. 04-27
Metodinė diena „Bendras tikslas - kiekvieno vaiko/mokini sėkmė“
   PAŽYMA
34. 04-28 Pamoka „Eglė žalčių karalienė“    PAŽYMA
35.
04-28
Forumo konkursas „Būk verslus - būsi pirmas“
  PAŽYMA
36. 04-29 Konferencija „Suflerio būdelės metodas ir kaip neužvirinti vandens“   PAŽYMA
37.
04-29
Festivalis „Šokių fiesta“
  PAŽYMA
38. 04-29 Dailyuraščio konkursas „Mano plunksnelė 2016“   PAŽYMA
2016 m. kovo mėnesio renginiai
1. 03-03 Atviros pamokos „Pamokos kitaip“   PAŽYMA
2.
03-04
Metodinė diena „Kazys - pavasario šauklys“   PAŽYMA
3. 03-04 Projektas - menų festivalis „Tartum lengvas pienės pūkas“   PAŽYMA
4.
03-08
Klasių dainos projektas „Dainuoju Lietuvai“
 
5.
03-10
Metodinė diena „Pavasario kermošius“
 
6.
03-14
Paskaita „Interaktyvus krašto paveldo gidas „Atrask ir pažink Kretingos kraštą“
 
7. 03-14 Prancūzų kalbos diktantas. Frankofonijos dienos popietė „Frankofonija – erdvė draugystei“   PAŽYMA
8. 03-16 Frankofonijos šventė „Coco Chanel - prancūziškos elegancijos simbolis“   PAŽYMA
9. 03-17 Pamoka „Lengvoji atletika. Šuolis į aukštį“   PAŽYMA
10. 03-17 Pamoka „Mokykliniai reikmenys: kalbėjimo pratybos“   PAŽYMA
11. 03-18 Konkursas „Kad vėjas žodžio neužpūstų“   PAŽYMA
12. 03-18 Konferencija „Matematika gyvenime“   PAŽYMA
13. 03-18
Metodinė diena „Kaip ugdyti tradicinių dalykų netradiciniu ritmu“   PAŽYMA
14. 03-22
Regioninis forumas „Aktyviosios klasės“ panaudojimo galimybės pradiniame ugdyme“   PAŽYMA
15.
03-22
Rajoninis pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas   PAŽYMA
16. 03-23 Respublikinė konferencija „Vaikų sveikatos stiprinimas. Kokybiško vaikų sveikatos ugdymo galimybės šiandienos ikimokyklinio ugdymo įstaigose   PAŽYMA
17. 03-24 Paskaita „C++ programavimo ypatumai“   PAŽYMA
18. 03-30
 Metodinė diena „Teatrinis ugdymas – vaikų kūrybiškumo skatinimas“   PAŽYMA
19. 03-30 Metodinė diena „Vertinimas ugdant“   PAŽYMA
2016 m. vasario mėnesio renginiai
1.
02-11 Metodinė diena „Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas gimnazijos bendruomenėje“   PAŽYMA
2.
02-11 Atvira pamoka „Iškiliausių Lietuvos asmenybių vaidmuo įtvirtinant Lietuvos valstybingumą“   PAŽYMA
3.
02-15
Metodinė diena „Technologinių inovacijų taikymas chemijos pamokose“
  PAŽYMA
4.
02-18
Konkursas „Raštingiausias pradinukas“
  PAŽYMA
5.
02-19
Konferencija „Laisvės kovos Lietuvoje ir Kretingos krašte“
  PAŽYMA
6.
02-23
Paskaita „Sumanus švietimas – įkvėpti mokyti(s)“   PAŽYMA
7.
02-24
Knygos pristatymas „Sukurk savo mandalą“
  PAŽYMA
8.
02-24
Atvira netradicinio fizinio aktyvumo pamoka
  PAŽYMA
9.
02-25
Atvira integruota pamoka „Bitutė - gyvenime, dainoje ir šokyje“
  PAŽYMA
10.
02-26
Metodinė diena „Tarnavau Lietuvai“
  PAŽYMA
11.
02-29
Integruota pamoka „Muzikinių sąvokų ir anglų kalbos žodyno mokymas dainelių pagalba“   PAŽYMA
12.
02-29
Projektas - konkursas „Žiemos magija“
  PAŽYMA
2016 m. sausio mėnesio renginiai
1.
01-12
Atvira integruota pamoka „Jurgio Pabrėžos gyvenimas ir veikla“
 
2.
01-21
Paskaita „Lietuvos pinigų istorija“
 
3.
01-26
Metodinė veikla „Tarptautinio projekto „Nordplus junior 2014“ geroji patirtis“
  PAŽYMA
4.
01-27
Konkursas „Raštingiausias Darbėnų zonos pradinukas“
  PAŽYMA
2015 m. gruodžio mėnesio renginiai
1.
12-02
Atvira pamoka „Kaip eisiu Advento keliu?“
 
2.
12-02
Atvira pamoka „Gamtamokslinės kompetencijos pradmenų ugdymas pradinėse klasėse“  
3. 12-02 Koncertas „Užburtas miškas“   PAŽYMA
4. 12-03 Meninio skaitymo konkursas „Žemaitiu žemie - žemaitiu kalba“   PAŽYMA
5. 12-03 Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“   PAŽYMA
6. 12-04
Jaunųjų literatų šventė - projektas „Žodžio burėm - į savo pasaulį“   PAŽYMA
7. 12-04 Atvira integruota pamoka „Geometrinės figūros dekoravime“   PAŽYMA
8. 12-04 Stovykla „Nutieskime draugystės tiltus“   PAŽYMA
9. 12-08 Projektas „Genijus - laisvas paukštis, skriejantis į kosminį aukštį “   PAŽYMA
10. 12-09 Susirinkimas „Pamokos/ugdomosios veiklos stebėsenos organizavimas ugdymo įstaigoje“   PAŽYMA
11. 12-09 Kalėdinė popietė „Kalėdų pasaka“   PAŽYMA
12. 12-09 Skaitymai - sėkmės istorijos „Gerosios patirties sklaida ugdymo kokybės tobulinimui“   PAŽYMA
13. 12-10 Viktorina „Mes žemaite“   PAŽYMA
14. 12-11 Pamoka „Kalėdos keliauja per pasaulį“   PAŽYMA
15. 12-11 Atvira integruota pamoka „Advento šviesos nušviesti“   PAŽYMA
16. 12-11 Popietė „Kai į širdį ateina Kalėdos“   PAŽYMA
17. 12-17 Atvira pamoka „Kalėdų stebuklas“   PAŽYMA
18. 12-18 Paskaita ,,Kelias į vaiko sėkmę“   PAŽYMA
19.
12-22
Konferencija „Kalėdiniai projektai: idėjos ir patirtys“   PAŽYMA
20.
12-22
Paroda „Laukiu Kalėdų…“   PAŽYMA
2015 m. lapkričio mėnesio renginiai
1.
11-03
Metodinė diena „Mokyklos veiklos pokyčiai“
 
2.
11-04
Susirinkimas „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos metodinės veiklos vertinimo formos“
 
3.
11-05
Forumas „Visi skirtingi visi lygūs“
 
4.
11-06
Filmų nakties festivalis „Mes tokie...“
 
5.
11-10
Metodinė diena „Tinkamas vertinimas – pagalba mokiniui mokytis“
 
6.
11-18
Pamoka „Gėlės simbolika lietuvių kultūroje ir mene“
 
7.
11-18
Pamoka ,,Vaizduotės treniravimas lietuvių kalbos pamokoje”
  PAŽYMA
8.
11-18
Mokinių kūrybos šventė „Rudens nostalgija“
  PAŽYMA
9.
11-19
Žemaitiškos dainos šventė „Esam ėr būsem“
  PAŽYMA
10.
11-19
Diktanto konkursas „Ginkime kalbą, žemę, jos būdą“
  PAŽYMA
11.
11-20
Konferencija „Atiduok tėvynei ką privalai...“
  PAŽYMA
12.
11-20
Respublikinis vaikų ir jaunimo liaudies šokių festivalis „Pupa“
  PAŽYMA
13.
11-20
Respublikinė konferencija „Kūrybinės pamokų interpretacijos dailiniame ugdyme“
  PAŽYMA
14.
11-23
Paskaita „Sisteminis-fenomenologinis požiūris psichologiniame konsultavime“
  PAŽYMA
15.
11-24
Atvira integruota pamoka „Skaičių, muzikos ir šokio šalyje“
  PAŽYMA
16.
11-24
Dailyraščio konkursas „Rusiškai rašom gražiai ir taisyklingai“ 
  PAŽYMA
17.
11-25
Atvira pamoka „Interaktyvių mokymo priemonių panaudojimas mokinių motyvacijai skatinti lietuvių kalbos pamokoje“
  PAŽYMA
18.
11-25
Konferencija „Pažanga siekiamybė ir galimybė“
  PAŽYMA
19.
11-25
Konferencija Jotvingiai Žemaitijoje Istorija ir dabartis
  PAŽYMA
20.
11-26
„Kaupiamasis vertinimas per informacinių technologijų pamokas“
  PAŽYMA
21.
11-26
Pamoka „Mūsų autoritetai“
  PAŽYMA
22.
11-27
Pamoka „Snaigių muzika“
  PAŽYMA
23.
11-27
Šventė „Seneliai mūsų jauni...“
  PAŽYMA
24.
11-27
Etnokultūrinė popietė ,,Vaka vaka, vanaga, šuokem trypkem kap žiuoga”
  PAŽYMA
Nariai
108
Straipsniai
470
Straipsnių peržiūros
1249116

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine