Į Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrių priimami:

 • 12-16 metų mokiniai, turintys mokymosi motyvacijos problemų,
 • 16-18 metų jaunuoliai, dėl socialinių, ekonominių sąlygų negalintys tęsti mokslo dieninėse bendrojo lavinimo ar kitose institucijose, įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą,
 • suaugusieji asmenys, iškritę iš nuosekliojo mokymo sistemos,
 • suaugusieji asmenys, norintys pagilinti pasirinkto dalyko žinias.

Svarbu: 2020-2021 m. m. priimamų mokytis mokinių sąrašas.

2020 M. PRIĖMIMAS

Jau priimami prašymai mokytis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pagal:

 • pagrindinio ugdymo programos I ir II dalį (7, 8, 9, 10 jaunimo klasės) (12-16 m.);
 • suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis (5-8 kl., 1-2G (9-10 kl.)) (17-18 m. ir vyresni asmenys; mokytis pagal šią programą gali ir 16-17 metų dirbantis jaunuolis, merginos, negalinčios tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo);
 • suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (3G ir 4G (11-12 kl.)) 18 m. ir vyresni asmenys; mokytis pagal šią programą gali ir 17 metų dirbantis jaunuolis, merginos, negalinčios tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo).

Registracija vyksta IMRIS sistemoje arba atvykus į Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrių.

Pageidaujantys mokytis gali kreiptis individualiai.

PRAŠYMAS REGISTRUOTI ASMENĮ Į MOKYKLĄ

PRIĖMIMO DOKUMENTAI IR JŲ FORMINIMAS
Prašymai dėl priėmimo mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas pateikiami Centro direktorei.
 
Prašyme asmuo nurodo:
 • mokymosi formą: pavienio mokymosi, grupinio mokymosi;
 • pavienio mokymosi fomos būdą: savarankiškas, nuotolinis;
 • grupinio mokymosi formos būdą: kasdienis, neakivaizdinis, nuotolinis.
 
Prie prašymo mokytis pridedama:
 • asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija;
 • asmenys, kurių pavardė nesutampa su pavarde nurodyta išsilavinimo dokumente, pateikia pavardės keitimo dokumento kopiją;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimas;
 • pageidaujantis tęsti mokymąsi - mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje klasėje;
 • užsienyje mokęsi asmenys mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimami bendra tvarka, o neturintiems mokymosi pasiekimų dokumento - Centrui įvertinus jo mokymosi pasiekimus,
 • nepilnamečiai – sveikatos pažymėjimą.
DOKUMENTŲ RINKINIAI
Joomla templates by Joomlashine