Semiplius
Registracija
Registracija
Centras organizuoja Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų egzaminus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-520 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-286 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo" pakeitimo Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 28 punktu „Už egzamino medžiagos parengimą, egzamino vykdymą ir kitas egzamino organizavimo ir administravimo reikmes kandidatai moka nustatyto dydžio mokestį.
Nuo 2015 m. sausio l d. už valstybinės kalbos mokėjimo egzaminą reikia mokėti eurais. Bazinė socialinė išmoka BSI (anksčiau MGL) suapvalinta eurais 38 Eur (2014 m. rugsėjo 10 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 924).
Egzaminų kaina apskaičiuojama pagal bendrą taisyklę – suma litais dalijama iš 3,4528 ir gauta suma eurais apvalinama.
 • Už I kategorijos egzaminą (0,3 BSI (MGL)) – 11,30 Eur
  • Senatvės pensininkai (0,2 BSI (MGL)) – 7,53 Eur
  • Asmenys, kuriems pripažinta negalia (0,1 BSI (MGL)) – 3,77 Eur
 • Už II kategorijos egzaminą (0,4 BSI (MGL)) – 15,06 Eur
  • Senatvės pensininkai (0,3 BSI (MGL)) – 11,30 Eur
  • Asmenys, kuriems pripažinta negalia (0,2 BSI (MGL)) – 7,53 Eur
 • Už III kategorijos egzaminą (0,5 BSI (MGL)) – 18,83 Eur
  • Senatvės pensininkai (0,4 BSI (MGL)) – 15,06 Eur
  • Asmenys, kuriems pripažinta negalia (0,25 BSI (MGL)) – 9,41 Eur
Mokama į Centro, kurioje dirba komisija, sąskaitą. Už valstybinės kalbos egzaminą mokestis mokamas į KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO, įmonės kodas 195175933, atsisk.sąsk. LT73 4010 0418 0042 7029, AB DNB banke, kodas 40100. Įmoką patvirtinantis dokumentas pateikiamas registruojantis. Egzamino neišlaikiusiems kandidatams pinigai negrąžinami. Kandidatai, pakartotinai laikantys egzaminą, nuo mokesčio neatleidžiami.
Valstybinės rinkliavos mokestis už Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą 2,90 Eur, įmokos kodas 53056. Mokestis mokamas Valstybinei mokesčių inspekcijai (nurodoma Už LR Konstitucijos egzaminą). Įmoką patvirtinantis dokumentas pateikiamas registruojantis. Egzamino neišlaikiusiems kandidatams pinigai negrąžinami. Kandidatai, pakartotinai laikantys egzaminą, nuo mokesčio neatleidžiami.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-286 patvirtintas (pakeistas 2006 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ISAK-520) valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas nustato, kad:
 • Egzaminų tvarkaraščius, instrukcijas ir kitus su egzaminais susijusius dokumentus tvirtina Nacionalinio egzaminų centro direktorius, raštu suderinęs su Ugdymo plėtotės centro direktoriumi.
 • Už egzamino medžiagos (testų, klausymo užduoties tekstų, kalbėjimo užduočių) parengimą ir pateikimą Nacionaliniam egzaminų centrui atsako Ugdymo plėtotės centras.
 • Už egzaminų medžiagos paskelbimą internete ir klausymo dalies tekstų įrašų pateikimą komisijoms atsako Nacionalinis egzaminų centras.
DOKUMENTAI, NAUDINGOS NUORODOS
Joomla templates by Joomlashine