2019-2020 M. M. ATOSTOGŲ DATOS IR PUSMEČIŲ TRUKMĖ
Pusmečių trukmė:
Pirmas pusmetis 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 24 d.
Antras pusmetis 2020 m. sausio 27 d. – 2020 m. birželio 23 d. (4G kl. – 2020 m. gegužės 22 d.)
Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.:
Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis ir dienomis
8, 9-10 jaunimo klasės 2020-06-23 37 – 185 ugdymo dienos
2G suaugusiųjų klasė 2020-06-23 37 – 185 ugdymo dienos
3G klasė 2020-06-23 37 – 185 ugdymo dienos
4G klasė 2020-05-22 33 – 163 ugdymo dienos
Ugdymo procese skiriamos atostogos:
Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos* 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.
Vasaros atostogos: 8, 9-10 kl., 2G kl., 3G kl. – 2020 m. birželio 25 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d.
4G kl. – brandos egzaminų sesijos pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 31 d.
*Jeigu 4G klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu 4G klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
TVARKOS APRAŠAI
INFORMACIJA MOKINIŲ TĖVAMS
Joomla templates by Joomlashine