Tikslas – sudaryti sąlygas mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir kitiems suaugusiesiems tobulinti įgytą kvalifikaciją bei dalintis gerąja patirtimi.
Tikslas – sudaryti sąlygas asmenims grįžti į nuoseklųjį mokymą, įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, tenkinti jaunimo laisvalaikio užimtumo ir pažinimo poreikius.
Tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų (iki 21 metų) ugdymosi veiksmingumą, teikti reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą psichologinių, asmenybės ir bendravimo problemų turintiems asmenims (vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams).
Tikslas – plėtoti turizmo paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias turizmo paslaugas.
Tikslas – koordinuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklą Kretingos rajone.
Joomla templates by Joomlashine