Lietuvių kalbos konsultacijos:
 • 2020 m. birželio 23 d. 11.15 val. (konsultacija mokykloje),
 • 2020 m. birželio 25 d. 19 val. (vaizdo konsultacija),
 • 2020 m. birželio 26 d. 18 val. (vaizdo konsultacija).

​Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 4 dieną pateiktas rekomendacijas „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos pakeitimų karantino metu“, 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-679 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” pakeitė Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).

Pagal gautas rekomendacijas Tvarkos apraše tarp kandidatų ir vykdytojų įteisintas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas (jeigu kontaktas trunka ilgiau kaip 15 min.) ir egzaminų, vykdomų raštu, ir užsienio kalbos egzaminų kalbėjimo dalies metu. Brandos egzaminų centruose grupes sudarys 9 kandidatai. Per egzaminus vykdytojai ir kandidatai privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), jei privalomas šių kaukių dėvėjimas egzamino vykdymo metu įtvirtintas karantino režimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Jei egzamino vykdymo metu karantino režimą reglamentuojančiuose teisės aktuose tokia pareiga nebus įtvirtinta, kandidatai irgi galės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir (ar) vienkartines pirštines.

Prieš egzaminus patalpos turės būti paruoštos ir išvalytos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. Kandidatų srautai brandos egzaminų centruose bus reguliuojami taip, kad būtų išvengta artimo kontakto tarp jame esančių asmenų, t. y., kontakto mažesniu kaip 2 m atstumu, trunkančio ilgiau kaip 15 min. Atsižvelgiant į tai, bus planuojamas tiek kandidatų atvykimas į egzaminų centrą, tiek pasiskirstymas į egzaminų patalpas, planuojamas sanitarinių patalpų, įrenginių (tualetų, praustuvių) skaičius, sudarytos tinkamos sąlygos kandidatų ir vykdytojų rankų higienai (visose praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinių rankšluosčių ar rankų džiovintuvas). Šalia įėjimų į egzaminų centrus, patalpas, kuriose vykdomi egzaminai, turės būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).

Atvykdami į egzaminų centro patalpas ir vykdytojai, ir kandidatai turės pateikti užpildytą deklaraciją apie sveikatos būklę, nebuvimą pareigos izoliuotis ar laikytis kitų Visuomenės sveikatos centro nustatytų neleidžiančių vykdyti egzaminų priežiūrą įpareigojimų. Į egzaminų centro patalpas nebus įleidžiami asmenys, kuriems skirta privaloma izoliacija. Tvarkos apraše įteisinta, kad kandidatams dėl skirtos privalomos izoliacijos pasirinkti brandos egzaminai gali būti atidėti pakartotinei sesijai.

Siekiant eliminuoti net teorinę egzaminų vertintojų užsikrėtimo riziką, įteisinta nuostata, kad kandidatų raštu atliktus darbus vertintojai pradės vertinti tik kitą dieną po egzamino. Kaip ir kasmet, bus sudarytos higieniškos sąlygos kandidatams nemokamai atsigerti geriamojo vandens, be to, jie vandens buteliukus galės atsinešti ir patys.

Nors pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti anksčiau nebuvo leidžiama, kandidatai iki einamųjų metų gegužės 18 dienos galės pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų.

Papildytas ligų, dėl kurių kandidatai gali būti atleidžiami nuo brandos egzaminų, sąrašas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintame sąraše esančiomis ligomis.

Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybių administracijoms leista savo teritorijoje iki gegužės 13 dienos iš naujo steigti brandos egzaminų centrus esamų centrų dalies kandidatų pagrindu, kai esamuose centruose nėra galimybių užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktų rekomendacijų. Dėl keliamų naujų reikalavimų informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino centrai bus steigiami kiekvienoje savivaldybėje, o kandidatų grupės sumažintos iki 6 kandidatų.

Kandidatai su Tvarkos aprašo keitimais bus supažindinti savose mokyklose. Visiems linkime išlikti sveikiems, ramios brandos egzaminų sesijos ir gerų rezultatų.​

Daugiau informacijos: Įsakymas dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo nr. ISAK-2391 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Informacija mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu.

Papildoma informacija:

 1. Prisijungimo prie Moodle žingsniai.
 2. Pagrindiniai mokymosi nuotoliniame kurse reikalavimai.
 3. Lankomumas, švietimo pagalba mokantis nuotoliniu būdu.
 4. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas mokantis nuotoliniu būdu.
 5. Psichologinė pagalba.
 6. Policijos informacija.

Tiek mokytojai, tiek mokiniai dėl virtualios mokymosi aplinkos Moodle klausimų gali kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

INFORMACIJA DĖL NEMOKAMO MATINIMO. Mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą, ir jų tėvai apie sauso davinio išdavimą bus informuoti asmeniškai.

Kviečiame susipažinti su informacija pageidaujantiems nuotolinį mokymą organizuoti virtualioje moodle aplinkoje:

 • Mokomosios medžiagos pateikimo galimybės MOODLE
 • Veiklų planavimas MOODLE
 • Veiklos užbaigimo stebėsena MOODLE aplinkoje
 • Teksto redagavimas MOODLE aplinkoje
 • Grįžtamojo ryšio galimybės MOODLE aplinkoje
 • Vaizdo medžiaga MOODLE aplinkoje
 • MOODLE įdiegimas

Prašome peržiūrėti skaidres.

INFORMACIJA DĖL NEMOKAMO MATINIMO. Mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą, ir jų tėvai apie sauso davinio išdavimą bus informuoti asmeniškai.

Tiek mokytojai, tiek mokiniai dėl virtualios mokymosi aplinkos Moodle klausimų gali kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
 

INFORMACIJA DĖL NEMOKAMO MATINIMO: Mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą, ir jų tėvai apie sauso davinio išdavimą bus informuoti asmeniškai.

 
SAVARANKIŠKO MOKYMOSI GALIMYBĖS
Pagrindinis ugdymas

Vidurinis ugdymas

 
 
NAUDINGOS NUORODOS

 

2020-03-06 9j. klasės mokinė Inga Gasiūnaitė dalyvavo ikiprofesiniame veiklinime, įmonėje „Vyrų ir moterų kirpykla“, kur susipažino su moterų kirpėjos profesija. Kirpėjos profesiją įdomiai ir išsamiai pristatė kirpėja Laima Žiubrienė, kuri papasakojo apie šio darbo kasdienybę, darbo priemones, kokiomis savybėmis turi pasižymėti žmogus, norintis tapti plaukų kirpėju. Mokinė turėjo galimybę stebėti plaukų kirpimo procesus. Inga džiaugėsi išvyka į plaukų kirpimo saloną, nes ne tik susipažino su kirpėjos darbo specifika, bet galėjo pabendrauti su nuoširdžiomis kirpyklos darbuotojomis.

Informaciją pateikė geografijos mokytoja Dalia Stirblienė

Siekiant suvaldyti koronaviruso grėsmes, Vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją.
Papildoma informacija:

Kretingos raj. švietimo centre vasario 26 d. vyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „2020 Miniatiūra 20x20“ rajoninis etapas. Jame dalyvavo ir Centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus 4Gbnt klasės mokinė Agnė Jakimavičiūtė (technologijų mokytoja metodininkė Judita Alšauskienė). Sveikiname Agnę Jakimavičiūtę, olimpiados rajoniniame etape 11-12 kl. grupėje užėmusią 2-ąją vietą ir dėkojame už kruopštumą, kūrybiškumą ir atsakingumą.
10aj klasės mokiniai su matematikos mokytoja J. Gribyte finansinio raštingumo pamoką atliko Zoo prekių ir žūklės reikmenų parduotuvėje. Juos maloniai sutiko parduotuvės savininkė Audra. Dešimtokams buvo pateiktos finansinio raštingumo užduotys - mokiniai turėjo apskaičiuoti kiek kainuoja augintinio išlaikymas, kokią biudžeto dalį jiems reikia skirti per dieną, savaitę ar metus. Taip pat, reikėjo sudaryti žvejo reikmenų krepšelį su 15 % nuolaida. Dešimtokams jau rūpi profesijų pasirinkimas, jie domisi įvairiomis darbo sritimis. Pardavėja papasakojo, kaip pradėjo šį verslą. Akcentavo, kad žmogus turi pasirinkti sau patrauklią profesiją, nes tik tada jis gali nevaržomai tobulėti.

Puslapis 1 iš 15

Nariai
108
Straipsniai
470
Straipsnių peržiūros
1249126

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine