2018 m. antroji gegužės mėnesio savaitė Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje buvo paskelbta Žinių savaite. Savaitės metu vyko loterija „4 iš 20“. Loterijoje dalyvavo jaunimo klasių mokiniai, kurie traukė bilietus ir turėjo atsakyti į klausimus iš įvairių dalykų. Atsakinėdami į klausimus, mokiniai pakartojo ir pagilino pamokų metu įgytas žinias. Atsakymų mokiniai ieškojo internetinėse svetainėse, vadovėliuose, taip pat galėjo konsultuotis su dalykų mokytojais.

Gegužės 11 d. jaunimo klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje Žinių savaitės dienoje. Į Žinių dieną buvo pakviestas „Misija Sibiras'17“ dalyvis Aurimas Rapalis. Jis papasakojo apie kelionę į Irkutską. Irkutske su komanda Aurimas Rapalis tvarkė apleistus lietuvių kapelius. Mokiniai domėjosi, kaip atrenkami ekspedicijos dalyviai. Aurimas pasakojo, kad ekspedicijos dalyviai, kaip ir kasmet, buvo kruopščiai atrinkti. Jiems teko ne tik pildyti specialias anketas, bet ir dalyvauti bandomajame žygyje. Misijos komanda buvo atrinkta iš 900 pretendentų.

Vėliau mokiniai atviroje jaunimo erdvėje TAVO ERDVĖ kartu su fizikos mokytoju Zenonu Vičiuliu ir chemijos mokytoja Lijana Galdikiene atliko įvairius eksperimentus su mikroskopu.

Įdomios ir turiningos Žinių savaitės ir Žinių dienos metu jaunimo klasių mokiniai galėjo pagilinti pamokų metu įgytas žinias.

Informaciją pateikė mokytoja Julė Gribytė

2018 m. balandžio 20 d. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokimo skyriaus mokiniai dalyvavo mokinių savivaldos konferencijoje „Veikla mus augina“ Kretingos rajono kultūros centre. Benas Svirnelis, Deivydas Jurgutis, Andrius Gedvilas, Leonid Norvayshas bei mokinių savivaldos kuratorė Dainora Kalniškienė aktyviai įsitraukė į veiklas, bandė naujus metodus „Patirties semtuvėse“ (teminėse grupėse).

Informaciją parengė Dainora Kalniškienė

Kretingos rajono švietimo centro Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus 9-10 jaunimo klasių mokiniams, vyko netradicinio ugdymo diena „Žemė -žmonių-planeta“, skirta Tarptautinei Žemės dienai paminėti. Žemės dienos tikslas- atkreipti dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, klimato atšilimo bei taršos problemas, skatinti mokinius prisidėti prie švaros aplinkos išsaugojimo.

Netradicinės dienos integruotą geografijos, matematikos, dailės, fizikos ir chemijos pamoką pradėjo geografijos mokytoja Dalia Stirblienė demonstruodama skaidres, kuriose mokiniams pateikė įdomią ir išsamią informaciją apie svarbiausių ekologinių aplinkosauginių problemas.

Minint šią dieną, mokiniams buvo rodoma video medžiaga apie atliekų rūšiavimą, diskutuojama kaip apsaugoti mūsų planetą nuo taršos. Po diskusijų, mokiniams buvo bei pateikta kūrybinė užduotis, rūšiuoti šiukšles į skirtingos spalvos konteinerius.

Renginio metu mokiniai klausėsi nuotaikingo aplinkosauginio repo, aktyviai atlikinėjo parengtas mokytojų užduotis, atsakinėjo į pateiktus klausimus.

Įdomi buvo paskutinė netradicinės dienos kūrybinė užduotis “Pasižadėjimų-palinkėjimų medžio“ kūrimas. Kiekvienas mokinys ant obuoliukų turėjo parašyti palinkėjimą Žemei, Gamtai. Tai yra kas visiems mums svarbiausia: švarus oras, vanduo, gamta. Papuoštas medis su linkėjimais puikuojasi Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus patalpose.

Mieli mokiniai,
dėkojame tiems, kurie remiate Kretingos rajono švietimo centrą, skirdami 2 proc. pajamų mokesčio. Šios lėšos kasmet panaudojamos Centro materialinės bazės turtinimui.

Prašome Jūsų ir šiais metais remti Kretingos rajono švietimo centrą pagal labdaros ir paramos įstatymą pervedant Centrui iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos. Daugiau informacijos apie mokesčio dalies pervedimą rasite puslapyje www.vmi.lt (gyventojams/ gyventojų pajamų ir turto deklaravimas/ elektroninio deklaravimo sistema (EDS); pildoma forma fr0512). Iš anksto dėkojame už Jūsų geranoriškumą.

Direktorė Adelė Mazeliauskienė

Centro rekvizitai

Kretingos rajono švietimo centras
Adresas: J.Pabrėžos g. 8, LT-97129 Kretinga
Įmonės kodas 195175933

Informacija Klaipėdos valstybinės mokesčių inspekcijos Kretingos poskyryje

Adresas: J. K. Chodkevičiaus g. 10, LT-97130 Kretinga
Telefonas: 8 445 74 100

2018 m. kovo 30 dieną 9 - 10 jaunimo klasių mokiniai vyko į Kretingos VĮ Valstybinių miškų urėdiją. Urėdijoje mokinius pasitiko miško želdinimo ir apsaugos inžinierė Gražina Banienė, kuri nuoširdžiai bendravo su mokiniais, supažindino su miškininko profesija ir pakvietė apsilankyti Darbėnų girininkijoje.

Miškininkai sako, kad miškai – tokia ūkio sritis, kuri nuolat atsinaujina. Rankų darbą miškuose pakeitė galinga miško technika. Apie miškininkystę nemažai sužinojome iš miško želdinimo ir apsaugos inžinierės G. Banienės pasakojimo. Ji kalbėjo apie tai, kad miškai ne tik kertami, bet tuo pačiu rūpinamasi jų atželdinimu. Miškininkai atidžiai ruošia sodinukus, organizuoja miškasodžius ir džiaugiasi kiekvienais metais vis gausesniu savanorių sodintojų būriu.

Įdomus miškininko darbas. Norėdamas tapti geru miškų priežiūros specialistu, mokinys privalo daug mokytis. Inžinierė G. Banienė priminė, kad šioje veiklos srityje nebaigus miškininkystės mokslų neįmanoma įsidarbinti miškininku.

Jaunimo klasių mokiniams buvo įdomu ir naudinga susipažinti su miškininko profesija.

Neformaliojo švietimo vadovė Regina Burbienė

2018 m. kovo 29 d. 9 j klasės mokiniai lankėsi kavinėje ,,Retro“, kurioje susipažino su darbais, atliekamais kavinėje: virėjo, padavėjo, barmeno, virėjo padėjėjo, produktų pristatytojo ir kitais.

Apie kavinės darbuotojo profesijas įdomiai pasakojo kavinės vedėja Asta Andrulienė, kuri papasakojo mokiniams apie šių darbų specifiką, kalbėjo apie tai, kokiomis savybėmis turi pasižymėti žmogus, norintis dirbti kavinėje. Parodė, kur laikomi maisto produktai, kur dedamos atliekos, kaip veikia tešlos maišymo įrenginys, indaplovė, atliekų šaldytuvas. Įdomiausia buvo stebėti čeburekų gamybos procesą. Įrenginys įdėtą tešlos gabalą labai greitai išploja, iškočioja, reikia uždėti įdarą, užspausti kraštus ir įdėti į virimo indą. Vedėja Asta visus pavaišino karštais čeburekais.

Kavinėje mokiniai atliko mokytojos Julės. Gribytės parengtas užduotis apie profesijas. Mokiniams reikėjo atlikti skaičiavimus, atsakyti į klausimus.

Grįžę į Centrą mokiniai su mokytoja Jule. Gribyte aptarė, kuo jiems įdomus ir naudingas buvo apsilankymas kavinėje ,,Retro“, pasidalino įspūdžiais su klasės draugais, baigė atlikti užduotis.

Informaciją pateikė mokytoja Julė Gribytė

2018 metų kovo 19-23 dienomis Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus 9-10 jaunimo klasių mokiniams vyko „Veiksmo savaitė be patyčių“. Ši savaitė buvo skirta draugiškiems tarpusavio santykiams, pagarbiam bendravimui tiek vaikams, tiek suaugusiems. Visą savaitę mokiniai dalyvavo įvairiuose renginiuose, užsiėmimuose.

Veiksmo savaitė prasidėjo nuo paskelbto plakatų piešimo konkurso. Konkurso tikslas- piešimo metu padėti mokiniams suvokti kaip galima spręsti tam tikras iškilusiais problemas, formuoti geras emocijas, siekti gražesnių, draugiškesnių tarpusavio santykių ir netoleruoti žeminančio, nepagarbaus elgesio. Mokiniai noriai dalyvavo konkurse. Piešė ir aiškino spontaniškai gimusias idėjas apie draugystę ir toleranciją. Nupiešti plakatai buvo iškabinti mokykloje, kuriais galėjo gėrėtis visa mokyklos bendruomenė. Mokiniams taip pat buvo suteikta galimybė dalyvauti psichologės Sonatos Vizgaudienės paskaitoje, kurioje buvo atskleistos žmogaus vertybių, elgesio, atsakomybės prasmė. Psichologė taip pat daug dėmesio skyrė socia¬liniams tinklams, jų poveikiui vaikų emocinei būklei, kalbėjo apie patyčių pasekmes. Veiksmo savaitės metu vyko prevencinio filmo „Gerumo stebuklas“ peržiūra ir aptarimas.

Baigiamasis šių veiklų akcentas buvo plakatų piešimo nugalėtojų paskelbimas. Nugalėtojais tapo 9 jaunimo klasės mokiniai, kurie buvo apdovanoti saldžiais prizais.

2018 m. kovo 14 d. Kretingos rajono švietimo centro Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus suaugusiųjų klasių mokiniai dalyvavo pažintinėje ir kultūrinėje dienoje, skirtoje Tarptautinei Žemės dienai ir Erasmus+ projektui „Mūsų sveikata - ateities garantas“. Dienos veiklas organizavo mokytojos Dalia Stirblienė, Veronika Kauliuvienė ir Lijana Galdikienė. Pažintinės ir kultūrinės dienos tikslas: kūrybiškai ir netradiciškai paminėti Tarptautinę Žemės dieną ir patobulinti mokinių sveikos mitybos įpročius, susijusius su sveika gyvensena. Skyriaus koridorių papuošė spalvingas stendas, kuriame buvo pateikta daug informacijos apie atliekų rūšiavimą.

Pažintinę ir kultūrinę dieną pradėjo geografijos mokytoja Dalia Stirblienė, pakviesdama visus į netradicinę - integruotą pamoką „Ekologija mūsų kasdienybėje“. Mokytoja pasiūlė pasikalbėti apie ekologiją mūsų kasdienybėje, priminė mokiniams, kad rūpintis savo aplinka ir sveika gyvensena privalome kiekvienas. Dalia Stirblienė trumpai aptarė Skyriaus jau antrus metus vykdomą Erasmus+ projektą, akcentuodama, kad ekologija yra susijusi su sveika gyvensena ir sveikata. Pamoką tęsė biologijos mokytoja Veronika Kauliuvienė, kuri papasakojo mokiniams, kodėl minima ši diena ir priminė, kad Tarptautinė Žemės diena tradiciškai minima Centre kiekvienais metais. Veronika Kauliuvienė pakvietė dalyvius prisidėti prie 2018 m. viso pasaulio vykdomos akcijos „Žemės valanda“ ir valandai išjungti elektros prietaisus. Sveikos gyvensenos propaguotoja Ilona Ugintė pratęsė pamoką. Ji kalbėjo apie sveiką mitybą, sveiką gyvenseną, pasakojo apie tai, kaip kiekvienas galime stiprinti ir rūpintis savo sveikata. Mokytoja D. Stirblienė pamokos pabaigoje aptarė oro ir vandens taršą, masinį miškų kirtimą, sąmoningą vartojimą, atliekų rūšiavimą ir visus pakvietė pažaisti žaidimą apie atliekų rūšiavimą.

Pažintinės ir kultūrinės dienos renginiai buvo naudingi ir įdomūs. Mokiniai suprato, kad šiandien labai svarbu kalbėti apie ekologinį sąmoningumą, atsakingą ir rūpestingą požiūrį į gamtą, palankų aplinkai elgesį kasdieniniame gyvenime, nes mums visiems turi rūpėti, ką paliksime ateities kartoms.

Informaciją pateikė geografijos mokytoja Dalia Stirblienė

Kretingos rajono švietimo centro Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje Nepriklausomybės atkūrimo diena paminėta įvairiais renginiais. Jaunimo klasių mokiniai žiūrėjo režisieriaus Vytauto V. Landsbergio filmą „Trispalvis“ ir su mokytojomis Aldona Riepšiene, Rasa Gadeikyte bei Vaiva Žekoniene diskutavo apie laisvę. Suaugusiųjų klasių mokinius mokytoja Aldona Riepšienė pakvietė į viktoriną „Ką aš žinau apie Žemaitiją?“. Centro bendruomenė taip pat dalyvavo iškilmingoje Kovo 11 – osios eisenoje.

Informaciją pateikė mokytoja Aldona Riepšienė

2018 m. vasario 26 d. vyko pažintinė ir kultūrinė diena jaunimo klasių mokiniams, skirta ugdymui karjerai „Pažintis su automechaniko ir technikos priežiūros verslo darbuotojo profesijomis Kretingos technologijos ir verslo mokyklos mokymo dirbtuvėse“.

Į Kretingos technologijos ir verslo mokyklą atvykusius jaunimiečius maloniai pasitiko darbuotojos: vyr. mokytoja ir ugdymo karjerai organizatorė Aušra Grikštaitė, projektų vadovė Jovita Michniovienė. Mokiniai susidomėję klausėsi mokytojos A. Grikštaitės pasakojimo apie profesijos pasirinkimo svarbą, diskutavo, kaip būtina pažinti save, pasirinkti sau tinkamą profesiją, susirasti geriausią mokyklą ir kaip ieškoti darbo. Mokytojos parodė keletą filmų apie karjeros planavimą, technologijos ir verslo mokyklą, joje ruošiamas profesijas, besimokančių mokinių gyvenimo aktualijas. Projektų vadovė J. Michniovienė pasiūlė mokiniams išspręsti testą, pagal kurį visi galėjo nusistatyti, kokiam darbui yra tinkamiausi. Klasėje mokiniai turėjo galimybę atsisėsti prie mokymui skirtos technikos vairo, stebėti, kaip veikia besisukančios technikos detalės.

Kitoje išvykos dalyje – ekskursijoje po Kretingos technologijos ir verslo mokyklos mokymo dirbtuves – moksleiviai susipažino ir su automobilių bei technikos remonto praktine veikla, jos ypatumais. Apie technikos priežiūros verslo darbuotojo ir automobilių mechaniko profesijas plačiau papasakojo vyr. profesijos mokytojas Petras Gritėnas, vaizdžiai automobilio sandarą ir veikimą palygindamas su žmogaus organais. Mokytojas garaže turi sukaupęs daug senų automobilių detalių, kurias panaudoja mokymui, demonstravimui. Drąsiai savo mintimis su profesijos mokytoju dalijosi dešimtokas Aurimas Liaušas, technikos mėgėjas ir žinovas.

Išvykdami iš mokyklos mokiniai išbandė jėgas žaisdami šaškėmis, kurias mokyklos dekoratyvinio apželdinimo specialybės moksleiviai pagamino iš vazonėlių su kaktusais.

Danutė Ramonienė

Puslapis 7 iš 15

Nariai
105
Straipsniai
437
Straipsnių peržiūros
1129533

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine