Švietimo centre atidaryta Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus 4G ir 4Gnt klasių mokinių, lankančių būrelį ,,Įdomiosios technologijos‘‘, kūrybinių darbų paroda „Mūsų kūrybos spalvos‘‘. Būrelio vadovė Judita Alšauskienė kviečia visus apsilankyti parodoje ir pasidžiaugti įvairia technika atliktais spalvingais Centro mokinių darbais bei karpiniais.

Mokytoja Judita Alšauskienė

Gegužės 8 d. Centro mokytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje ,,Suaugusiųjų ir jaunimo klasių mokinių ugdymo patirtis Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre: nuotolinio, ikiprofesinio, produktyviojo ugdymo organizavimo ypatumai‘‘. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorė Irina Jančiukienė pasidalino gerąja patirtimi, kaip mokytojams sekasi dirbti su jaunimo klasių mokiniais, su kokiomis problemomis dažniausiai susiduriama pamokose ir po pamokų. Taip pat pristatytas naujas mokymosi būdas – produktyvusis mokymasis. Produktyvusis mokymasis – tai alternatyviojo ugdymo modelis, padedantis motyvacijos mokytis stokojantiems paaugliams išlikti mokykloje ir padidinti jų mokymosi pasirinkimo galimybes.

Mokytojai turėjo galimybę pasivaikščioti po Kėdainių senamiestį, apsilankyti bažnyčiose ir susipažinti su įdomia miesto istorija. Išvykos pabaigoje pedagogai lankėsi Kėdainių švietimo pagalbos skyriuje ir klausėsi Skyriaus direktoriaus Henriko Vaicekausko paskaitos ,,Keturios idėjos šiuolaikinės mokyklos mokytojams‘‘.

Mokytoja Vaiva Žekonienė

2019 m. balandžio 30 d. startavo projektas ,,Pažinkime Kretingą‘‘. Projekto tikslas – per integruotas dalykų veiklas supažindinti mokinius su Kretingos įžymiomis vietomis, garsiomis asmenybėmis. Projekto veiklos pradėtos vykdyti lietuvių kalbos ir literatūros, socialinių mokslų pažintinėje ir kultūrinėje dienoje ,,Pažinkime Kretingą‘‘. Jaunimo klasių mokiniams mokytojai pasiūlė daug įdomių veiklų. Istorijos mokytoja Rima Dargienė papasakojo apie Kretingą, kuri žvelgia į mus iš senųjų fotografijų. Geografijos mokytoja Dalia Stirblienė supažindino su istoriniais Kretingos herbais. Lietuvių kalbos mokytoja Vaiva Žekonienė pristatė Kretingos krašto kūrėjus ir priminė Kretingos vardo kilmės teorijas, o ekonomikos mokytoja Rasa Gadeikytė surengė mokiniams ,,Mini apklausą‘‘ apie Kretingą. Turizmo vadybininkė Valdonė Žiobakienė mokiniams priminė trumpą Kretingos istoriją ir pakvietė visus į ekskursiją po miestą. Grįžę iš ekskursijos mokiniai kūrė plakatą Kretingai, kuris papuošė Skyriaus erdves.

Pažintinės ir kultūrinės dienos metu mokiniai galėjo pagilinti ir susisteminti žinias apie gimtąjį kraštą ir turėjo galimybę suvokti save kaip gimtojo krašto atstovą, buvo skatinamas mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas bei ugdomas mokinių kūrybiškumas.

Mokytoja Vaiva Žekonienė

Mieli mokiniai,
dėkojame tiems, kurie remiate Kretingos rajono švietimo centrą, skirdami 2 proc. pajamų mokesčio. Šios lėšos kasmet panaudojamos Centro materialinės bazės turtinimui.

Prašome Jūsų ir šiais metais remti Kretingos rajono švietimo centrą pagal labdaros ir paramos įstatymą pervedant Centrui iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos. Daugiau informacijos apie mokesčio dalies pervedimą rasite puslapyje www.vmi.lt (gyventojams/ gyventojų pajamų ir turto deklaravimas/ elektroninio deklaravimo sistema (EDS); pildoma forma fr0512). Iš anksto dėkojame už Jūsų geranoriškumą.

Direktorė Adelė Mazeliauskienė

Centro rekvizitai

Kretingos rajono švietimo centras
Adresas: J.Pabrėžos g. 8, LT-97129 Kretinga
Įmonės kodas 195175933

Informacija Klaipėdos valstybinės mokesčių inspekcijos Kretingos poskyryje

Adresas: J. K. Chodkevičiaus g. 10, LT-97130 Kretinga
Telefonas: 8 445 74 100

Kretingos rajono švietimo centro dešimtos jaunimo klasės mokiniams svarbi graži išvaizda ir sveikata. Mokiniams taip pat rūpi, kaip galima sustiprinti sveikatą bei kokios profesijos darbuotojai padeda patobulinti kūno formas. Į visus klausimus mokiniams buvo atsakyta kovo 26 d. 10 jaunimo klasės mokiniai apsilankė sporto klube ,,Startas“. Visus maloniai sutiko klubo trenerė Eglė Lingė, o savininkas Tomas Andriukaitis išsamiai papasakojo apie klubo veiklą bei trenerio darbą. Sužinojome, kad klubo lankytojai sportuoja prižiūrimi kvalifikuotų sporto trenerių. Kiekvienas gali patobulinti kūno formas. Treniruočių metu ugdoma valia, lavinami drausmės ir ištvermės įgūdžiai. Lankytojai, pamėgę sportą, supranta, jog viską įmanoma suderinti: ir darbą, ir mokslą, ir sveiką gyvenseną bei mitybos režimą. Sužinojome, kad geras treneris turi didelį skirti lankytojui, kvalifikuotai vesti užsiėmimus ir atsakingai žiūrėti į savo darbą.

10 jaunimo klasės mokiniams labai patiko apsilankymas sporto klube „Startas“ ir čia dirbančių trenerių dėmesys, kvalifikuotos trenerio Tomo žinios ir sugebėjimas jas perteikti mokiniams. Visi nusprendėme ateityje lankyti sporto klubą, kai norėsime sustiprinti sveikatą ir įgyti žinių apie sveiką gyvenimo būdą.

10j klasės mokinė Emilija Pranskevičiūtė

Nėra vienos taisyklės, vieno recepto, kaip sudominti vaiką skaitymu. Tiesa ta, kad negalime kitiems liepti daryti to, ko patys nedarome. Jei vaikai matys mus skaitančius, anksčiau ar vėliau ir patys į rankas knygą paims. Jei kalbėsimės, pasakosime apie mūsų perskaitytas knygas, o ne nuolat žiūrėsime į televizorių, tai ir mūsų vaikai išminties ieškos knygose.

2019 m. kovo 26 d. Kretingos rajono švietimo centro bibliotekoje įvyko projektas “Skaitau savo vaikui”. Į projekto veiklą įsitraukė ir vaikų tėveliai. Jie mielai skaitė vaikams savo vaikystės mėgstamiausias pasakas.

Projektą organizavo bibliotekininkė Anžela Daugalienė

2019 m. kovo 26 d. Kretingos rajono švietimo centro 9 j klasės mokiniai lankėsi Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje. Centro mokiniai buvo supažindinti su puikia bibliotekos 156 vietų konferencijų sale, moderniu medijų centru, įrengta erdve, skirta parodoms, salėmis vaikų ir jaunimo edukaciniams užsiėmimams. Taip pat mokiniai buvo supažindinti su naujos bibliotekos veiklomis: rajono gyventojų bibliotekiniu aptarnavimu ir konsultavimu, viešosios bibliotekos skaitytojų informacinio ir kompiuterinio raštingumo įgūdžių tobulinimo galimybėmis, projektinės veiklos organizavimu ir vykdymu ir t.t. Mokiniams buvo pristatytos bibliotekininko, jaunimo darbuotojo profesijos.

Džiaugiamės, kad turėjome galimybę aplankyti naująją Motiejaus Valančiaus biblioteką.

Centro bibliotekininkė A. Daugalienė ir socialinė pedagogė D. Kalniškienė.

2019 m. kovo 18 d. Kretingos rajono švietimo centro bibliotekoje įvyko susitikimas su VšĮ Technologijų ir verslo mokyklos karjeros koordinatorė Aušra Grikštaite. Ji papasakojo apie VšĮ Technologijų ir verslo mokyklą, mokymo programas, stojimo sąlygas, vykdomus projektus.

Susitikimą organizavo bibliotekininkė Anžela Daugalienė.

Artėjant Kovo 11 – ajai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, mokytojos Vaiva Žekonienė ir Aušra Grikštaitė pakvietė 8 ir 10 jaunimo klasių mokinius į netradicinę pamoką, skirtą šiai datai paminėti. Pamokoje diskutuota apie tai, ar laisvė yra vertybė. Mokiniai klausėsi dainų apie laisvę, skaitė poeto Justino Marcinkevičiaus eilėraščius. Jaunimo klasių mokinius Kretingos rajono turizmo informacijos centre maloniai priėmė turizmo vadybininkė Valdonė Žiobakienė. Ji mokiniams papasakojo apie Laisvės paminklą ir Kretingos įkūrėją Joną Karolį Chodkevičių.

Netradicinė pamoka jaunimo klasių mokiniams patiko. Mokiniai teigė, kad jie turėjo galimybę pamąstyti apie laisvę ir padiskutuoti, ar ji yra vertybė.

Vaiva Žekonienė ir Aušra Grikštaitė

Kovo mėn. 04 dieną informacinių technologijų pamoka dešimtos jaunimo klasės mokiniams vyko modernioje viešojoje M. Valančiaus bibliotekoje. Netradicinę pažintinę pamoką mokiniams pravedė Kraštotyros ir informacijos skyriaus vedėja Laima Jonauskaitė.

Pirmiausiai visi apsilankėme medijų centre, jaunimo mėgstamoje vietoje, kurioje yra daug kompiuterių, kiekvienas gali susirasti įdomios veiklos. Įdomūs krėslai sujungti su audio-video aparatūra, internetu. Čia galima pailsėti ir paklausyti muzikos. Prireikus galima dokumentus atsispausdinti spalvotai, kopijuoti ar juos įlaminuoti. Už medijų yra erdvi periodikos skaitykla, kurioje yra daug periodinių leidinių.

Liftu pakilome į antrą aukštą. Antrame aukšte įsikūrusi skaitytojų knygų karalystė, kraštotyros skaitykla su rimtomis knygomis apie Kretingos kraštą, daug erdvių poilsiui, veikia paveikslų paroda. Patiko jaunimo edukacijos erdvė ir jos šeimininkė Brigita Barkauskaitė-Tamašauskė, pristačiusi jaunimo veiklas. Čia mielai renkasi jaunimas, susikuria savo taisykles, nuobaudas, bendrauja, peržiūri filmus, mokosi.

Bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai vaikams, jaunimui, suaugusiesiems. Tai edukacijos, filmų pristatymai, koncertai, konferencijos, seminarai, kūrybos pristatymai ir vakarai, parodos. Jaunimo klasių mokiniai buvo pakviesti į koncertą, skirtą tarptautinei Moters dienai, bei filmo „Tarp pilkų debesų“ pristatymą.

Danutė Ramonienė

Erasmus+ projekto „Prepare for future guarantee“ dėka 2019 m. vasario 27 d. vyko pažintinė-kultūrinė diena „Renkuosi profesiją“. Jaunimo klasių mokiniai aplankė AB „Vakarų laivų gamyklą“. Susipažino su ten dirbančiais įvairių profesijų atstovais, jų darbo specifika, laivų statybos ir remonto pramone. Lankydamiesi tokioje didelėje įmonėje jaunimo klasių mokiniai sužinojo, kokių specialybių reikia norit dirbti laivų gamykloje. Išvyką užbaigėme boulinge, kuriame ne tik smagiai praleidome laiką, bet sužinojome kokių reikia turėti kompetencijų norint dirbti boulinge.

Informaciją parengė Dainora Kalniškienė ir Julė Gribytė

Puslapis 2 iš 13

Nariai
102
Straipsniai
409
Straipsnių peržiūros
1024656

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine