2016 m. rugsėjo mėnesį Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje startavo tarptautinis daugiašalės mokyklų partnerystės Erasmus+ projektas „Mūsų sveikata – ateities garantas“. Projektą koordinuoja Centro direktorės pavaduotoja neformaliajam švietimui Aurelija Jedenkienė. Svarbiausias projekto tikslas – tobulinti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, susijusius su mitybos įpročiais ir fiziniu aktyvumu, užmegzti partnerystės ryšius tarp mokyklų bei pasidalinti gerąja patirtimi. Taip pat projektu siekiama aktyvinti sportines veiklas kaip strategiją būti sveikiems, remti socialinę įtrauktį ir diskriminacijos prevenciją, skatinti šiuolaikinių užsienio kalbų mokymąsi, plėtoti mokinių ir mokytojų žinias apie Europos šalių kultūrų įvairovę bei gerinti mokinių sportinius ir socialinius įgūdžius. Tarptautinio projekto koordinatorė yra Lietuva. Projekte dalyvauja atstovai iš Rumunijos, Ispanijos, Turkijos ir Italijos. Tarptautinis Erasmus+ projektas „Mūsų sveikata – ateities garantas“ yra antras tarptautinis projektas. Pirmasis tarptautinis projektas Comenius „Įsivaizduok mano šalį! – Europos šalių kultūrinės savimonės plėtojimas“ įgyvendintas tuometiniame Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre.

Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus bendruomenė, aktyviai įsitraukusi į projekto veiklas, tikisi užmegzti ir palaikyti ryšius su partneriais iš užsienio šalių, taip pat pasisemti patirties iš šalių partnerių mokyklų, skleisti žinias apie savo šalį, kaupti informaciją apie užsienio valstybes. Gruodžio mėnesį Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo skyriaus bendruomenė laukia atvykstančių svečių iš visų užsienio šalių.

Projekto šalių atstovai bendrauja per programą „Asana“, per kurią pateikia informaciją apie įvykdytas ir numatomas vykdyti projekto veiklas. Jaunimo klasių mokiniai šiuo metu kuria projekto logotipą, kurį pristatys šalims partnerėms per programą „Asana“. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo skyriuje įkurtas projekto Erasmus + kampelis, kuriame pateikta informacija apie projekto tikslus, numatytas įgyvendinti veiklas bei artimiausius susitikimus.

Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus bendruomenė sieks, kad projekto partneriai, atvykę į Lietuvą, nors maža dalimi prisiliestų prie Lietuvos kultūros ir suprastų, kad kiekvienos šalies kultūra yra unikali, išskirtinė, todėl ją įdomu ir verta pažinti.


Informaciją pateikė mokytoja Eglė Bugenytė

2016 m. spalio 28 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ vyko individualios stalo teniso varžybos. Varžybose dalyvavo ir savo jėgas išbandė jaunuoliai, kuriems stalo tenisas – įdomiausias laisvalaikio žaidimas. Varžybos buvo įdomios ir intriguojančios iki pat pabaigos. Pasibaigus varžyboms, galutinės žaidėjų vietos pasiskirstė taip: buvęs Centro mokinys Aurimas Večerskis užėmė pirmąją vietą, Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus 10 jaunimo klasės mokinys Deividas Drungilas užėmė antrąją vietą, 10 jaunimo klasės mokinys Rytis Svirnelis – trečiąją, Benas Svirnelis – ketvirtąją vietą. Varžybų nugalėtojai apdovanoti „saldžiais“ prizais.

Kretingos miesto jaunimas noriai lankosi atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ ir patys organizuoja įvairias varžybas pagal savo pomėgius.


Informaciją pateikė mokytoja Vaiva Žekonienė

2016 m. spalio 27 d. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus mokiniai, lydimi Klaipėdos apskrities VPK Kretingos r. PK pareigūnės ir klasių auklėtojų Rasos Gadeikytės bei Lijanos Galdikienės, apsilankė Plokščių kaime esančiame Šaltojo karo muziejuje.

Ekskursijos metu gidė papasakojo mokiniams apie penkiasdešimt metų trukusį Šaltąjį karą, kalbėjo apie jo įtaką Europos ir Lietuvos istorijai, pabrėžė branduolinės ginkluotės keliamą grėsmę žmonijai. Centro mokiniams buvo parodyta unikali vaizdinė ir grafinė medžiaga apie visiškai slaptą sovietų branduolinės ginkluotės organizavimą bei jos veikimo principus. Ekskursijos metu mokiniai domėjosi demonstruojamų kovinių raketų ir kitais Šaltojo karo ginkluotės pavyzdžių maketais, autentiška to meto įranga bei ginklais.

Iš ekskursijos Centro mokiniai grįžo pilni įspūdžių, papildę turimas žinias apie Šaltąjį karą.


Informaciją pateikė mokytoja Rasa Gadeikytė

2016 m. spalio 26 d. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus 9 - 10 jaunimo klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje, kurią vedė Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos Kretingos probacijos skyriaus specialistė Živilė Budginienė. Pamokos tikslas - mažinti Centro mokinių nusikalstamumą ir užkirsti kelią galimiems teisės pažeidimams, priminti mokiniams apie turiningo laisvalaikio praleidimo būdus. Pamokoje buvo diskutuota apie vaikų daromus nusikaltimus, kalbėta apie jų atsakomybę už padarytus nusikaltimus, aptarti netinkamo mokinių elgesio pavyzdžiai. Jaunimo klasių mokiniai, bendraudami su pareigūne, suvokė, kad būtina turiningai leisti laisvalaikį po pamokų, nes turiningas ir įdomus laisvalaikio praleidimas skatina tobulėti ir sudaro sąlygas nepažeidinėti įstatymų.

Pamoka, skirta mokinių nusikalstamumo prevencijai mažinti, buvo įdomi ir naudinga jaunimo klasių mokiniams.


Informacija pateikė mokytoja Lijana Galdikienė

2016 m. spalio 13 d. jaunimo klasių mokiniai dalyvavo netradicinio ugdymo dienoje „Apie Kretingą įvairiomis kalbomis“. Netradicinio ugdymo dienos tikslas - aptarti su mokiniais poetų, rašiusių žemaitiškai apie Žemaitiją ir Kretingą, kūrybą, pristatyti Kretingos lankytinas vietas, ugdyti meilę gimtajam kraštui ir gimtajai tarmei bei skatinti mokinius domėtis gimtojo krašto kultūra bei istorija. Netradicinio ugdymo dieną pradėjo lietuvių kalbos mokytoja Vaiva Žekonienė. Mokytoja pristatė mokiniams poetus, kurie rašė žemaitiškai apie Žemaitiją ir Kretingą. Mokiniai klausėsi poeto iš Darbėnų miestelio Algirdo Kazragio žemaitiško eilėraščio „Pjaun be peilė,dor be ilas“ ir prisiminė, kokia graži ir skambi yra jų gimtoji žemaičių tarmė, suprato, kad ją reikia saugoti ir branginti. Buvo prisiminti didieji žemaičiai Martynas Mažvydas, Simonas Daukantas, Motiejus Valančius, Žemaitė, Maironis, aptarta jų kūrybos įtaka Lietuvos kultūrai. Mokiniams patiko poetės Nijolės Rimkienės eilėraščiai, parašyti žemaitiškai. Eilėraščių mokiniai turėjo klausytis atidžiai, nes jiems buvo skirta užduotis: parašyti palinkėjimą Kretingai. Gimtajam miestui mokiniai linkėjo išlikti žaliam, gražiam ir neprarasti gyventojų.

Geografijos mokytoja Dalia Stirblienė pratęsė pasakojimą apie Žemaitiją ir Kretingą žemaitiškai. Išklausę pasakojimo, mokiniai dalyvavo mini viktorinoje ir turėjo atsakinėti į klausimus iš trijų temų: etnografijos, gamtos ir kalbos. Jaunimo klasių mokiniai minė mįsles, aiškino, kaip suprato lietuvių liaudies patarles.

Rusų kalbos mokytoja Edita Bugenienė gražia ir skambia rusų kalba pakvietė pasivaikščioti po Kretingą ir aplankyti įdomiausias Kretingos vietas. Jaunimo klasių mokiniai kartu su mokytoja diskutavo, kodėl myli Kretingą, ką jie pasiūlytų aplankyti svečiui, atvykusiam į Kretingą iš užsienio.

Anglų kalbos mokytoja Eglė Bugenytė pasiūlė mokiniams pažaisti žaidimą anglų kalba „Išmok žodį“. Mokiniai traukė korteles su angliškais žodžiais. Žodžiai buvo parinkti taip, kad mokiniai įsimintų ir išmoktų kuo daugiau žodžių, susijusių su Kretinga. Per nurodytą laiką visiems reikėjo įsiminti kuo daugiau angliškų žodžių ir juos pasakyti.

Netradicinio ugdymo dienos metu apie Žemaitiją ir Kretingą kalbėta žemaitiškai, rusiškai ir angliškai. Mokytojos priminė mokiniams kad bendrinė kalba yra didelis turtas, tačiau negalima užmiršti ir gimtosios tarmės, nereikia bijoti ir gėdytis ja kalbėti.


Informaciją pateikė mokytoja Vaiva Žekonienė

2016 m. spalio 6 d. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje lankėsi Jaunimo reikalų departamento konsultantė Rita Škriadaitė. Konsultantė pravedė konsultaciją atviros jaunimo erdvės „Tavo erdvė“ darbuotojai Silvijai Padroštytei ir mokytojoms, kurios šiuo metu dirba atviroje jaunimo erdvėje su nemotyvuotu jaunimu, turinčių mažiau galimybių ir patiriančių socialinę atskirtį. Konsultacijos tikslas - pasigilinti į problemines darbo situacijas ir aptarti jų sprendimo būdus.

Konsultacijoje buvo analizuojamos jaunuolių atsakomybės veiklose skatinimo bei jaunų žmonių poreikių ir siekių temos. Specialistė, puikiai išmananti atvirą socialinį darbą ir darbą komandoje bei organizacijoje, turinti ilgametę patirtį šiose srityje, kartu su konsultacijos dalyvėmis gilinosi į darbo su nemotyvuotu jaunimu problemas. Refleksijos metu buvo apmąstyti daugumos konsultacijos metu iškeltų problemų sprendimų būdai. JRD konsultantė Rita Škriadaitė patarė darbuotojoms, kaip elgtis konkrečiose konfliktinėse situacijose, taip pat aptarė, kaip galima patobulinti darbo su „sunkiu“ jaunimu kokybę.


Informaciją pateikė atviros jaunimo erdvės „Tavo erdvė“ darbuotoja Silvija Padroštytė

2016 m. rugsėjo 30 d. 9 j ir 10 j klasių mokiniai vyko į Kauną ir dalyvavo didžiausioje motyvacijos konferencijoje Lietuvoje „NO LIMITS”. Išvykos tikslas - mokinių motyvacijos ir pasitikėjimo savimi stiprinimas. Konferencijos metu mokiniai išklausė įdomių ir naudingų įvairių pranešėjų pranešimų apie asmenines vertybes ir sėkmę, sėkmingos karjeros ypatumus, apie tai, kaip silpnąsias savo asmenybės puses paversti stiprybėmis. Mokiniai turėjo galimybę išgirsti ir pamatyti gyvai pagrindinį pranešėją - 33 metų australą Niką Vujičičių bei sužinoti atsakymus į klausimus: kaip įveikti net didžiausius sunkumus, kaip pakeisti požiūrį į gyvenimą bei labiau juo mėgautis, kaip rasti įkvėpimo kasdieniuose darbuose, kaip pasitikėti savimi ir pasiekti gyvenime didesnės laimės ir sėkmės. Nikas nuo gimimo neturi nei rankų, nei kojų, tačiau tai jo nesustabdė įrodyti sau ir kitiems, jog mėgautis gyvenimu galime ir turime kiekvienas. Įveikęs milžiniškus sunkumus, jis baigė net 2 aukštuosius, sukūrė nuostabią šeimą, kartu su žmona augina du vaikus, o laisvalaikiu plaukioja banglente, šokinėja su parašiutu, nardo ir džiaugiasi kiekviena diena. Sulaukęs 19 metų, Nikas pradėjo sakyti motyvacines kalbas ir netrukus sulaukė didelio populiarumo. 2015 m. jis įkūrė nevyriausybinę organizaciją „Gyvenimas be galūnių“, o dar po dviejų metų - motyvacinių kalbų įmonę. Nikas Vujičičius sakė: „Turiu tikslą pasidalyti su kitais savo patirtimi. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę susitikti ir su Lietuvos žmonėmis“.

Jaunimo klasių mokiniai susidomėję klausėsi Niko pasakojimo apie tai, kokias patyčias jam teko patirti mokykloje. Pranešėjas teigė, kad reikia daug kalbėti apie patyčių problemą mokykloje, nes nemažai mokinių jaučia beviltiškumą būtent dėl patiriamų patyčių. „Nereikia bijoti prašyti pagalbos, nes mes esame vieni kitiems reikalingi“, - sakė Nikas. Nikas pasakojo, kad būdamas aštuonerių metų galvojo apie savižudybę. Sulaukęs dešimties tai beveik padarė. Nuo šio žingsnio jį sulaikė didelė meilė tėvams.

Didžiausia motyvacijos konferencija „NO LIMITS“ - nepamirštamų įspūdžių kupinas renginys, kuris suteikė jaunimo klasių mokiniams įkvėpimo bei motyvacijos siekti naujų pergalių gyvenime ir su šypsena įveikti visus gyvenimo sunkumus.


Informaciją pateikė mokytoja Vaiva Žekonienė

Jau tradicija tapo Centre jaunimo klasių mokiniams organizuoti netradicinio ugdymo dienas. Šios dienos – puiki alternatyva tradiciniam ugdymui, kuris vyksta klasėse, kuriose jaunimo klasių mokiniams kartais taip sunku būna sėdėti. Rugsėjo 29 dieną jaunimo klasių mokiniams buvo organizuota netradicinio ugdymo diena Kretingos sporto mokykloje. Visas dienos veiklas organizavo kūno kultūros mokytojas Arūnas Dievinas. Judrūs jaunimo klasių mokiniai sporto salėje noriai ir draugiškai įsitraukė į įvairias mokytojo pasiūlytas sporto rungtis. Aktyviausi buvo 9 j klasės mokiniai Nerijus Vaičekauskas ir Regimantas Butkus. Nuo 9 j klasės mokinių neatsiliko 10 j klasės mokiniai Erika Daukšaitė, Bagdonaitė Aušrinė ir Deividas Drungilas. Visi mokiniai, dalyvavę rungtyse, buvo apdovanoti medaliais ir „saldžiais“ prizais. Ši netradicinio ugdymo diena – pirmoji, bet tikrai ne paskutinė šiais mokslo metais.


Informaciją pateikė mokytoja Vaiva Žekonienė

Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena, kurią švenčia visa Europa. Europos kalbų diena siekiama parodyti, kaip ir kodėl daugiakalbystė yra viena iš didžiausių Europos vertybių, norima atskleisti, kaip kalbų mokymasis praturtina gyvenimą, suteikia naujų idėjų.

Spalio 4 d. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje buvo minima Europos kalbų diena. Rusų kalbos mokytoja Edita Bugenienė, anglų kalbos mokytoja Eglė Bugenytė ir lietuvių kalbos mokytoja Vaiva Žekonienė pakvietė suaugusiųjų klasių mokinius į integruotą pamoką – renginį, skirtą paminėti Europos kalbų dienai. Šios pamokos – renginio tikslas - puoselėti atvirumą bei toleranciją kalbų įvairovei, pabrėžti jų reikalingumą ir naudą žmogui šiuolaikiniame daugiakalbiame pasaulyje.

Jau tradicija tapusi pamoka - renginys kaip ir kasmet sulaukė suaugusiųjų klasių mokinių susidomėjimo.

Lietuvių kalbos mokytoja Vaiva Žekonienė pamokos pradžioje pristatė mokiniams lietuvių kalbos įdomybes, kalbėjo apie lietuvių kalbos kilmę ir raidą. Mokytoja teigė: „Kalba – nesusipratimų šaltinis. Tačiau vargu, ar be jos apsieitų nors vienas iš mūsų. Kalba neabejotinai yra vienas iš svarbiausių žmogaus gebėjimų, ji mums padeda bendrauti, reikšti mintis, džiaugtis knygų, kino ar muzikos teikiamais malonumais“.

Pamokos metu mokiniai taip pat išklausė įdomaus pasakojimo apie Angliją, apie kurią anglų kalba papasakojo mokytoja Eglė Bugenytė.

Integruotą pamoką, skirtą Europos kalbų dienai paminėti, užbaigė rusų kalbos mokytoja Edita Bugenienė. Mokytoja pristatė mokiniams Rusiją, kalbėjo apie garsų rusų poetą Aleksandrą Puškiną. Mokiniai skaitė ištraukas rusų kalba iš šio poeto poemos „Ruslanas ir Liudmila“. Mokytoja pasidžiaugė, kad Centre mokiniai turi galimybę išmokti ir prancūzų bei vokiečių kalbas ir paragino mokinius mokytis ne tik lietuvių kalbos, bet ir užsienio kalbų, nes kalbų mokymasis praturtina gyvenimą ir suteikia jam naujų idėjų.


Informaciją pateikė mokytoja Vaiva Žekonienė

Puslapis 13 iš 13

Nariai
103
Straipsniai
412
Straipsnių peržiūros
1036680

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine