Skirtuką galite peržiūrėti ČIA.

Mylėdamas Lietuvą, myliu Laisvę, kurią tegali man laiduoti nepriklausoma šalis, mano Tėvynė.
Vaižgantas

2019 m. lapkričio 19 d. Kretingos rajono švietimo centre vyko popietė, skirta rašytojo, kunigo, visuomenės veikėjo Juozo Tumo-Vaižganto 150 - osioms gimimo metinėms atminti. Taip Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius bei Centro biblioteka įsijungė į 20-osios Lietuvos suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!” veiklas.

Apie Juozą Tumą-Vaižgantą papasakojo buvęs Darbėnų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas, poetas Juozas Maksvytis bei suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus lietuvių kalbos mokytoja Rita Zabitienė.

 

Keliavome į Vaižganto pasaulį – popietės dalyviai praplėtė savo žinias apie Juozą Tumą-Vaižgantą ir lietuvių spaudos draudimo laikotarpį, knygnešių gyvenimą, veiklą.

 

Bibliotekininkė Anžela Daugalienė

Lapkričio 16 d. visa Lietuva minėjo tarptautinę tolerancijos dieną. Šią dieną minėjo ir Kretingos rajono švietimo centro jaunimo ir suaugusiųjų mokymo skyrius. Tarptautinės tolerancijos dienos simboliu šiais metais buvo paskelbtas švyturys, o tema – Netolerancija nacių ir sovietinės okupacijos laikotarpiu.

Apie švyturius papasakoti, atskleisti jų istoriją ir svarbą žmogui atvyko Klaipėdos laivininkų mokyklos atstovai: Jurij Anisimenko – praktinio mokymo vadovas, profesijos mokytojas, Liudas Judeikis – vyr. profesijos mokytojas ir III kurso mokiniai – Pranas Daračius ir Jurij Burmistrov.

Liudas Judeikis argumentavo, kodėl visi turime sekti švyturiu, ne tik tuo , kuris rodo kelią laivui, bet ir rasti švyturį gyvenime – žmogų švyturį. Pristatė įdomias pateiktis su Lietuvos ir užsienio švyturiais. Įvardijo, kodėl kiekvienas švyturys turi unikalią formą ir spalvinę gamą. Paaiškino, jog be skleidžiamos šviesos jis vykdo ir kitas, labai svarbias funkcijas, skleidžia garsą ir tam tikro dažnio bangas.

Svečiai mokiniams pristatė ir savo mokyklą, supažindino su šiuo metu vykdomomis mokymo programomis ir specialybių privalumais. Praktinio mokymo vadovas Jurij Anismenko minėjo, jog jų mokykla jau paruošė virš 12000 specialistų. Klaipėdos laivininkų mokykla yra vienintelė Lietuvoje mokymo institucija, rengianti eilinės sudėties jūrininkus, kurių kvalifikacija yra pripažįstama daugelyje pasaulio jūrų valstybių, kadangi po mokyklos baigimo Lietuvos saugios laivybos administracijos Jūrininkų rengimo ir diplomavimo skyrius išduoda tarptautinio pavyzdžio jūrinių kvalifikacijų liudijimą. Mokiniai susipažino su penkiomis šios mokyklos ruošiamomis specialybėmis: jūreivio, laivo elektriko, laivo virėjo, motoristo ir logisto ekspeditoriaus specialybėmis. Po teorijos tęsėsi linksmos praktinės užduotys. III kurso mokiniai – Pranas ir Jurijus – visus mokė rišti pačius įvairiausius mazgus, o profesijos mokytojai iš virvių mazgų sukūrė net inkarą. Savo gebėjimus rišti gelbėjimosi mazgus išbandė ne tik mokiniai, bet ir mokytojai.

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimą tęsėme aptardami nacių ir sovietinės okupacijos laikotarpiu Lietuvoje vykusias masines patyčias ir tremtis. Vienas iš ryškiausių nacistinės netolerancijos pavyzdžių XXa. lietuvių literatūroje yra Balio Sruogos memuarinis romanas „Dievų miškas“. Žiūrėdami šio kūrinio ekranizaciją, aiškinomės, kaip netolerancija kitai tautai, socialinei grupei ar kitaip mąstančiam, perauga į atvirą priešiškumą ir negrįžtamai pakeičia žmogų ir jo gyvenimą. Sukauptas žinias apie šį XXa. laikotarpį mokiniai parodė varžydamiesi Kahoot viktorinoje „Ką aš žinau apie tolerancijos dieną“.

Po teorinių užsiėmimų 9 – 10 jaunimo klasių mokiniai gamino dienos simbolį – Tolerancijos švyturį ir lankstė jį apsupusius laivelius.

Kaip laivas jūroje ieško švyturio, taip kiekvienas žmogus turi rasti savo gyvenimo švyturį. Tik tolerantiškas žmogus sugeba ne tik sekti kito skleidžiama šviesa, bet ir pats ja spinduliuoti.

Mokytojos: Aušra Grikštaitė, Rasa Gadeikytė, Rita Zabitienė

Spalio 18 dieną Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje pamokos prasidėjo neįprastai – vyko pažintinė kultūrinė diena „Renkuosi profesiją“. Jaunimo klasių auklėtoja J. Grybytė ir socialinė pedagogė D. Kalniškienė supažindino su profesijomis, rodė mokomuosius filmus ir juos aptarė ir pravedė instruktažo pamokas. Auklėtojos iš anksto suplanavo dienos veiklą. Su įmonėmis, kuriose lankysis mokiniai, buvo sudarytos trišalės profesinės veiklos sutartys. Įmonės jaunimo laukė jau su paruoštomis įdomiomis, intriguojančiomis užduotimis.

Viena mokinių grupė kartu su mokytoja L. Galdikiene, lankėsi Kretingos r. policijos komisariate. Čia mokiniai susipažino su policininko profesija. Aiškinosi, kokie sunkumai ir problemos iškyla dirbant šį darbą. Taip pat susipažino su šios profesijos privalumais.

Kita mokinių grupė, lydima socialinės pedagogės D. Kalniškienės, lankėsi R. Špučio automobilių remonto servize. Būsimieji automobilių remontininkai turėjo galimybę susipažinti su svajojama profesija.

Mokytoja J. Grybytė dešimtokus lydėjo į Šiaulių banko Kretingos skyrių. Vyriausioji vadybininkė V. Tamošauskienė supažindino su bankininko specialybe. Ji papasakojo, kaip teisingai reikia elgtis su pinigais. Parodė lankstinukus su taupymo, kaupimo bei kitais planais.

Dailės mokytoja A. Palilionytė pasiūlė susipažinti su fotografo specialybe. Jie lankėsi R. Gorelienės IĮ, ten susipažino su šiuolaikiniais nuotraukų gamybos būdais, stebėjo, kaip daromos nuotraukos.

Mokinai džiaugėsi susipažinę su profesijomis, grįžo kupini gerų emocijų ir naujų idėjų.

2019-10-11 Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus 8-9 jaunimo klasių mokiniai apsilankė Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje. Mokiniai buvo šiltai priimti, jiems buvo pristatytos specialybės, kurias gali įgyti šioje mokykloje – automobilių kėbulo, automobilių elektros įrengimų remontininko, smulkiojo verslo paslaugų teikėjo, kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus, virėjo, konditerio, kirpėjo, automobilių pardavėjo, statybininko apdailininko. Apsilankymo metu mokiniai buvo susipažino su Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos šiuolaikine mokymo baze: informaciniu centru, įrengtais teorinio ir praktinio mokymo kabinetas, dirbtuvėmis. Mokykloje galima įgyti bei tobulinti profesinę klasifikaciją, ugdyti asmenybės savybes, kurių prireiks būsimai profesinei veiklai ir savarankiškam gyvenimui.

Kelionė tęsėsi Jūrų muziejuje. Jaunimo klasių mokiniai turėjo galimybę pamatyti rekonstruoto muziejaus akvariumo tunelį, kuriuo eidami pasijautė tarsi po vandeniu, ir iš arti stebėjo įspūdingąsias žuvis. Jie dalyvavo įspūdingame delfinų pasirodyme, pasigrožėjo šių nuostabių jūrinių žinduolių sugebėjimais. Pasirodymo metu delfinai atliko akrobatinius triukus, šoko, dainavo, žaidė su kamuoliu - pasirodymas visiems labai patiko.

Tradicinė kasmetinė Tarptautinė mokytojų diena Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje paminėta 2019 m. spalio 4 d. Nuo ryto Centre sklandė šventinė nuotaika: mokiniai, mokytojai, gėlės, nuoširdumo ir dėkingumo kupini žodžiai…

Centro mokinių taryba visus mokytojus pakvietė į integruotą pamoką, skirtą Tarptautinei mokytojo dienai paminėti. Smagiai praleidome laiką. Mokiniai susipažino su mokytojo profesija.

Dainora Kalniškienė, Kretingos rajono švietimo centro vyr. socialinė pedagogė

Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus mokiniai 2019 m. rugsėjo 25 d. dalyvavo pažintinėje ir kultūrinėje dienoje „Sportas ir sveikata“. Šią dieną jaunimo klasių mokiniams organizavo kūno kultūros mokytojas Arvydas Bušeckas ir socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė. Jaunimo klasių mokiniai dalyvavo įvairiose sportinėse rungtyse. Mokiniai rungėsi gladiatorių, 100 metrų bėgimo, futbolo baudinių, kamuolio metimo į krepšį, svarsčio kėlimo, degtuko į tolį metimo ir bato mėtymo rungtyse. 10bj klasės mokinys Laimonas Savickas tapo daugelio rungčių nugalėtoju, aktyviai įvairiose veiklose dalyvavo Arsenijus Balkaitis, Tadas Vaitkevičius, Armandas Špilevskas, Rustamas Alijevas. Pažintinė kultūrinė diena, skirta sportui prabėgo linksmai ir turiningai. Mokiniai įdomiai praleido laiką, aktyviai įsitraukė į įvairias sportines, buvo apdovanoti prizais.

Informaciją pateikė socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė

2019 m. balandžio 30 d. startavęs mokyklinis jaunimo klasių projektas ,,Pažinkime Kretingą‘‘ birželio 20 d. užbaigtas. Projekto tikslas – per integruotas įvairių dalykų veiklas supažindinti mokinius su Kretingos įžymiomis vietomis, garsiomis asmenybėmis. Projekto veiklos, vykdytos pažintinių ir kultūrinių dienų metu, apjungė beveik visus mokomuosius dalykus. Birželio 20 d. pažintinėje ir kultūrinėje dienoje jaunimo klasių mokiniai kartu su mokytojomis Vaiva Žekoniene, Rima Dargiene ir Agne Palilionyte paminėjo Vilties ir Gedulo dieną ir apibendrino projekto veiklas. Mokiniai noriai įsitraukė į veiklas, atsakinėjo į klausimus apie Kretingą anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis, atliko interaktyvias užduotis bei bendrą kūrybinį darbą.

Vykdydami projektą „Pažinkime Kretingą“ jaunimo klasių mokiniai pagilino įvairių mokomųjų dalykų žinias, mokėsi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. Projekto metu buvo skatinamas mokinių kūrybiškumas ir kritinis mąstymas.

Mokytoja Vaiva Žekonienė

Puslapis 3 iš 15

Nariai
108
Straipsniai
470
Straipsnių peržiūros
1239186

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine