Gruodžio 5 dieną Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje vyko netradicinio ugdymo diena, skirta projekto „Žinių loterija“ užbaigimui. Renginys skirtas jaunimo 8-10 jaunimo klasių mokiniams. Veiklomis buvo siekiama mokinius labiau sudominti mokomųjų dalykų gudrybėmis, naujomis žiniomis, kelti mokymosi motyvaciją. Renginio iniciatoriai: vyr. matematikos mokytoja Julė Gribytė, vyr. informacinių technologijų mokytoja Danutė Ramonienė. Visą savaitę mokiniams buvo pardavinėjami loterijos bilietai. Bilieto kaina – teisingas atsakymas į klausimą. Visų dalykų mokytojai paruošė įvairiausių klausimų, tad jaunimiečiai nežinomų atsakymų galėjo ieškoti internete, bibliotekoje, vadovėliuose, klausti mokytojų ar draugų, visapusiškai pagilindami savo žinias. Prizas laukė ne tik atspėjusio keturis laiminguosius skaičius iš dvidešimties, bet ir daugiausiai bilietų „nupirkusio“ mokinio.

Siekdami pateikti daugiau žinių apie gamtos apsaugą, netradicinio ugdymo dieną į Centrą pasikvietėme Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Miško želdinimo ir apsaugos inžinierę Gražiną Banienę. Ji mokiniams pasakojo apie miškuose kylančius gaisrus, kuriuos sukelia neatsargūs poilsiautojai, kai ugnis įsiplieskia nuo neužgesintos nuorūkos ar degtuko, palikto laužo. Gražina Banienė Paragino mokinius būti atsargesnius, parodė video medžiagos, supažindino su baudomis, kurios gresia miško padegėjams ir gamtosaugos taisyklių ir įstatymų pažeidėjams.

Visos šios dienos pamokos taip pat buvo netradicinės: sportiniai užsiėmimai ir išbandymai, gražiausio kalėdinio sveikinimo kūrimas, proto mūšis. Netradicinio ugdymo diena užbaigta aktyviausių mokinių apdovanojimu saldžiais prizais.

Netradicinio ugdymo dienos jaunimo klasių mokiniams patinka. Dienų veiklomis siekiama sudominti mokinius mokomaisiais dalykais, mokytojai skatinami pamokas organizuoti kūrybiškai, netradicinėse erdvėse. Netradicinio ugdymo dienos planuojamos iš anksto mokslo metams, organizuojamos dažniausiai vieną kartą per mėnesį, o jų metu integruojamos kelių dalykų pamokos.

Danutė Ramonienė

Kasmet Lietuvoje vyksta Suaugusiųjų mokymosi savaitė, kurios metu suaugusiųjų švietimo institucijose organizuojami ir vykdomi įvairūs renginiai, sutelkiantys įvairių profesijų, požiūrių ir skirtybių žmones.

2018 m. lapkričio 19 – 25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pakvietė švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti MOKYMOSI šventę – devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“. Šiais metais suaugusiųjų mokymosi savaitė skirta atkurtos Lietuvos šimtmečiui.

Kretingos rajono švietimo centro bendruomenė prisijungė prie Suaugusiųjų mokymosi savaitės iniciatyvų. Lapkričio 19 d. vyko renginys „Praeities tradicijos dabartyje“. Į renginį susirinko visi tie, kurie norėjo prisiminti senąsias duonos kepimo ir vilnos vėlimo tradicijas. Renginio metu kiekvienas galėjo plačiau susipažinti su Lietuvoje pastaruoju metu atgimstančiomis senosiomis duonos kepimo ir vilnos vėlimo tradicijomis. Duonos kepėja Vida Viskontienė dalyvius pakvietė į edukacinę pamoką „Duonos giesmė“. Mokytoja Judita Alšauskienė kūrybinėse dirbtuvėse „Veltinis“ pamokė, kaip velti vilną sausuoju ir šlapiuoju būdu.

Mokytoja Vaiva Krikščiūnaitė – Buitvydė renginio pradžioje kalbėjo apie tradicijas, pabrėždama, kad svarbiausias lietuvių tautinio charakterio bruožas – pagarba tradicijoms, jų puoselėjimas ir saugojimas. Mokytoja diskutavo su dalyviais, ar šiandien laikomasi senųjų tradicijų, ar dažniau kuriamos naujos.

Duonos kepėja Vida Viskontienė edukacinėje pamokoje „Duonos giesmė“ pasakojo apie senąsias duonos kepimo tradicijas. Kepėja priminė, kad lietuvių duona nuo seno buvo labai gerbiama, vadinama šventa, jai būdavo suteikiamos žmogiškosios savybės. Kepdamos duoną šeimininkės turėdavo įdėti širdies, kad duonelė iškiltų ir gerai iškeptų. Visoje Lietuvoje dar neseniai buvo gyvas paprotys – nukritusį ant žemės duonos gabalėlį pagarbiai pakelti, pabučiuoti ir suvalgyti. Dalyviai turėjo puikią progą pasiklausyti gražios žemaičių šnektos ir prisiminti senus žemaitiškus žodžius ir posakius.

Visus pradžiugino iš vilnos velti aksesuarai, kuriuos kūrybinėse dirbtuvėse „Veltinis“ nuvėlė dalyviai.

Renginio pabaigoje mokytoja Vaiva Žekonienė kalbėjo apie senąsias bei pasikeitusias tradicijas, pristatydama rašytojo Romualdo Granausko novelę „Duonos valgytojai“, o susirinkusieji prie bendro stalo simboliškai pasidalino po riekelę duonos, linkėdami vieni kitiems skalsos, darnos ir ramybės.

Proga dalyvauti tokiame renginyje pasidžiaugė visi dalyviai, o duonos kepėja Vida Viskontienė palinkėjo nepamiršti senųjų tradicijų, jas puoselėti ir perduoti vaikams.

Informaciją pateikė mokytoja Vaiva Žekonienė

Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius, vykdydamas jaunimo klasių mokinių profesinį veiklinimą, sudaro galimybes mokiniams susipažinti su įvairiomis profesijomis darbo vietose. Ikiprofesinis mokymas yra privalomojo ugdymo turinio dalis. Tai ugdomoji praktinė veikla, padedanti mokiniams susigrąžinti mokymosi motyvaciją, perprasti darbo reikšmę, susipažinti su esamomis profesijomis, ugdanti bendrąsias kompetencijas ir suteikianti žinių, kaip įgyti profesiją.

Prieš rudens atostogas 2018 m. spalio 26 d. jaunimo klasių mokiniai dalyvavo netradicinio ugdymo dienoje „Renkuosi profesiją“.

Netradicinio ugdymo dieną pradėjo Kretingos technologijos ir verslo mokyklos karjeros koordinatorė Aušra Grikštaitė ir projektų vadovė Jovita Michniovienė. Mokiniai susidomėję klausėsi mokytojos A. Grikštaitės pasakojimo apie profesijos pasirinkimo svarbą, diskutavo, kaip būtina pažinti save, pasirinkti sau tinkamą profesiją, susirasti geriausią mokyklą ir kaip ieškoti darbo. Mokytojos parodė keletą filmų apie Kretingos technologijos ir verslo mokyklą, joje ruošiamas profesijas, besimokančių mokinių gyvenimo aktualijas, karjeros planavimą.

Kaip galima užsidirbti pinigū ir mokėti juos taupyti bei valdyti – apie tai mokiniams papasakojo kitas lektorius SWEDBANK, atstovas Klaipėdoje Mantas Saltykovas.

Po paskaitų jaunimo klasių mokiniai kartu su mokytojais išvyko į praktinio mokymosi vietas. Jiems buvo sudarytos galimybės apsilankyti Kretingos mieste esančiose įmonėse ir įstaigose ir iš arčiau susipažinti su įvairiomis profesijomis.

9j klasės mokiniai kartu su rusų k. mokytoja E, Bugeniene lankėsi UAB „Terekas“ ir susipažino su bendrovės gaminama produkcija, apsilankė įvairiuose cechuose ir gamybinėse patalpose. Kiti 9 j klasės mokiniai, lydimi lietuvių k. mokytojos V. Žekonienės, susipažino su informatikos inžinieriaus specialybe MB ,,Giedriaus kompiuteriai'', kurios vadovas G. Žiubrys supažindino mokinius su savo darbo specifika. 9j klasės mokinė lankėsi įmonėje „Miesto kirpykla“, kurioje susipažino su moterų kirpėjos ir antakių tvarkymo profesijomis. Kirpėjos profesiją įdomiai ir išsamiai pristatė moterų kirpėja L. Beržanskienė, kuri papasakojo mokinei apie šio darbo specifiką, apie tai, kokiomis savybėmis turi pasižymėti žmogus, norintis tapti plaukų kirpėja. Mokinė turėjo galimybę stebėti antakių tvarkymo ir plaukų kirpimo procesus. Į Kretingos rajono policijos komisariatą 9j klasės mokinius susipažinti su policijos pareigūno profesija vedė chemijos mokytoja L. Galdikienė.

10j klasės mokiniai G. Jonausko įmonėje mokėsi montuoti langus kartu su klasės auklėtoja J. Gribyte. Keletas dešimtokų kartu su fizikos mokytoju Z. Vičiuliu vyko į UAB „Kretingos smagratis“ ir domėjosi automechaniko specialybe.

8j klasės mokiniai kartu su socialine pedagoge D. Kalniškiene lankėsi UAB „Dvarkiemio“ parduotuvėje, kurioje susipažino su pardavėjo profesija.

Atsisveikindami mokiniai nuoširdžiai dėkojo įmonių ir įstaigų vadovams už šiltą ir malonų priėmimą bei už galimybę susipažinti su profesijomis darbo vietose.

Informaciją pateikė Julė Gribytė ir Dainora Kalniškienė

EDEN tinklas, bendradarbaudamas su JAV nuotolinio mokymosi asociacija, jau trečius metus iš eilės 2018 m. lapkričio 5-9 dienomis organizuoja Europos nuotolinio mokymosi savaitę, kurios metu kviečiame dalyvauti webinaruose bei panelinėse diskusijose su Europos ekspertais.

Šios savaitės metu bus diskutuojama aktualiomis atvirojo ir nuotolinio mokymosi temomis. Kiekviena diena skirta vis kitam akcentui nuotolinio ir e. mokymosi sirtyje:

  • Pirmadienį (lapkričio 5d.) ekspertai diskutuos apie nuotolinio mokymosi praeitį, dabartį ir ateitį.
  • Antradienį (lapkričio 6d.) bus galima išgirsti apie formalaus ir neformalaus švietimo pripažinimą bei su ekspertais padiskutuoti apie šios srities iššūkius.
  • Trečiadienis (lapkričio 7d.) skirtas skirtingų inovacijų švietime prstatymui bei aptarimui.
  • Ketvirtadienio (lapričio 8d.) diskusijoje ekspertai aptars kokybės užtikrinimo klausimus nuotoliniame mokymesi.
  • Penktadienį (lapkričio 9d.) įvairių šalių universitetų profesoriai aptars doktorantūros ir mokslinių tyrimų aktualijas, bei kaip EDEN tinklas gali paskatinti bendradarbiavimą tarp įvairių šalių mokslininkų.

Daugiau informacijos apie šios savaitės renginius, tikslų webinarų laiką bei kiekvienos dienos moderatorius ir pranešėjus rasite EDEN tinklo puslapyje. Dalyvavimas renginyje yra nemokamas. Kviečiame aktyviai dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę.

1. PSICHOLOGO KONSULTACIJOS

Siekiama žmonėms suteikti realią psichologinę pagalbą, galimybę spręsti aktualias problemas čia ir dabar, neatidėliojant.
Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos į individualias psichologo konsultacijas galite: Dalia Bieliauskienė registravimosi tel. Nr. 8-684-56286; Jelena Bachlina registravimosi tel. Nr. 8-614-10925.

2. DAILĖS TERAPIJOS UŽSIĖMIMAI

Svarbus šių paslaugų akcentas – savęs pažinimas, grindžiamas principu, jog tik gerai pažinęs save, gali pažinti kitą.
Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos į individualias psichologo konsultacijas galite pas Dalią Bieliauskienę registravimosi tel. Nr. 8-684-56286.

3. SOCIALINIO DARBUOTOJO PASLAUGOMIS

Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos, nemokamų susitikimų skaičius 6 val.
Jei nerandate kažko, jums labai reikalingo, susiekite su mumis. Gal kaip tik Jūsų skambučio laukiame.
Konsultuojantys socialiniai darbuotojai ir pedagogas:
Albinas Šiaudvytis registravimosi tel. Nr. 8-655-48264
Julija Eidukevičiūtė registravimosi tel. Nr. 8-672-08601
Sima Vaitkevičiūtė registravimosi tel. Nr. 8-684-42674
Vaidas Valančius registravimosi tel. Nr. 8-675-36753.

4. MEDIACIJOS PASLAUGOMIS

Mediacijos paslaugos iki 30 val. TAI - Civilinių ginčų taikinamasis tarpininkavimas (kitaip – mediacija) – tai taikus civilinių (pavyzdžiui, šeimos, darbo ir kt.) ginčų sprendimo būdas, vykdomas tarpininkaujant trečiajam nešališkam asmeniui – taikinimo tarpininkui (kitaip – mediatoriui).
Veda teisininkė - mediatorė Kristina Martinkienė. Registravimosi tel. Nr. 8-674-53558.

5. ŠEIMOS KLUBO PASLAUGOMIS

Skatintina naujas bendradarbiavimo su šeima formas, dalintis gerąja patirtimi įvairiais vaikų auklėjimo, ugdymo klausimais ir mokintis kartu turiningai leisti laisvalaikį. Tai vieta, kur galime sustoti ir atidžiau pažvelgti į save.
Į Šeimos klubą – galima prisijungti bet kada. Vyksta 1-ą kartą mėn. Daugiau informacijos galite rasti tinklapyje www.svantanodc.lt, Registruotis ar pasiteirauti galima pas Gaivilę Tamašauskienę tel. Nr. 8-687-80978.

6. POZITYVIOS TĖVYSTĖS KURSUOSE

Pozityvios tėvystės kursai, tai 20 val. 1 susitikimas - 2 val. su kavos pertrauka. Mokymus ves kompetentinga lektorė - psichologė Anželika Korolenko - Grigaitienė. Registracijos tel. Nr. 8-645-43478, Registruojantis būtina pranešti Vardą Pavardę, tel. Nr., savo Adresą.


Vaikų priežiūros paslauga. Tėvams turintiems vaikų nuo 3 iki 7 metų, konsultavimosi metu teikiamos nemokamos vaikų priežiūros paslaugos.

Kursai dalyviams nemokami, nes juos apmoka Europos Socialinis fondas. Projektas "Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas" (organizatoriai Kretingos r. Savivaldybė, projekto vykdytojai: Kretingos r. Socialinių paslaugų centro Bendruomeniniai šeimos namai ir VšĮ Šv. Antano dienos centras).

Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos galite kreiptis Tel. 8602 35744, El. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena, kurią švenčia visa Europa. Europos kalbų diena siekiama parodyti, kaip ir kodėl daugiakalbystė yra viena iš didžiausių Europos vertybių, norima atskleisti, kaip kalbų mokymasis praturtina gyvenimą, suteikia naujų idėjų. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje taip pat buvo minima Europos kalbų diena. Anglų kalbos mokytojas Arūnas Srėbalius, rusų kalbos mokytoja Edita Bugenienė ir lietuvių kalbos mokytoja Vaiva Žekonienė pakvietė mokinius į integruotą renginį – viktoriną ,,Ką žinai apie kalbas?”. Renginio metu mokiniai klausėsi įdomių pasakojimų apie lietuvių, anglų, rusų kalbas, dalyvavo viktorinoje ir diskutavo apie tai, kuo kiekvienam iš mūsų yra svarbus kalbų mokymasis.

Informaciją pateikė Vaiva Žekonienė

Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus mokiniai 2018 m. rugsėjo 28 d. dalyvavo Sporto dienoje „Sportas ir sveikata“. Į Sporto dieną jaunimo klasių mokinius pakvietė kūno kultūros mokytojas Arvydas Bušeckas ir socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė. Jaunimo klasių mokiniai dalyvavo įvairiose sportinėse rungtyse. Mokiniai rungėsi gladiatorių, 100 metrų bėgimo, futbolo baudinių, kamuolio metimo į krepšį, svarsčio kėlimo, degtuko į tolį metimo ir bato mėtymo rungtyse. 9j klasės mokinys Gražvydas Vilimas tapo bato metimo rungties nugalėtoju, 10j klasės mokinys Regimantas Butkus – gladiatorių ir 100 metrų bėgimo rungties nugalėtoju, 9j klasės mokinys Nerijus Viliušis – futbolo baudinių rungties nugalėtoju, 10j klasės mokinys Leonid Norvayshas – svarsčio kėlimo rungties nugalėtoju, degtuką toliausiai numetė 8j klasės mokinys Eismantas Valčiukas. Netradicinio ugdymo diena, skirta sportui ir sveikatinimui, prabėgo linksmai ir turiningai. Mokiniai įdomiai praleido laiką, aktyviai įsitraukė į įvairias sportines veiklas ir tuo pačiu turėjo galimybę patobulinti sveikos gyvensenos įgūdžius, susijusius su fizine veikla.

Informaciją pateikė socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė

Puslapis 4 iš 13

Nariai
102
Straipsniai
403
Straipsnių peržiūros
1001194

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine