Erasmus+ projekto „Prepare for future guarantee“ dėka 2019 m. birželio 14 d. jaunimo klasių mokiniai vyko į Trakus ir Vilnių. Mokiniai susipažino su Lietuvos sostine Vilniumi, aplankė Trakų pilį, pabuvojo Nacionaliniame lankytojų centre bei pramogavo Vichy vandens parke. Išvykos metu jaunimo klasių mokiniai susipažino su autobuso vairuotojo, muziejaus darbuotojo, gido, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos darbuotojo, gelbėtojo, plaukimo instruktoriaus profesijomis, sužinojo, kokos kompetencijos reikalingos, norit tapti šių profesijų atstovais. Ilgos kelionės metu buvo patobulinti mokinių bendravimo įgūdžiai, mokiniai mokėsi tolerantiškumo, kantrybės ir draugiškumo.

Informaciją parengė Dainora Kalniškienė

Kūrybinė veikla padeda perdirbti susikaupusias emocijas ir mintis. Manoma, kad pagrindinės emocijos liejasi tarpusavyje panašiai kaip spalvos, taip susidarant pilnam žmogaus emocijų „spektrui“. Agnė Palilionytė, Kretingos rajono švietimo centro dailės mokytoja, tapytoja, lieja akvareles, tapo paveikslus. Paveiksluose mistinis žmogus, jo siluetas ar veidas iš kosmoso, iš toli toli, ko negalima pasiekti, pamatyti, galima tik vaizduotėje sukurti ir nutapyti. Agnė jaučia poreikį savo mintis, jausmus išreikšti sutartiniais ženklais ir simboliais. Dailininkė savo kūrybos darbus pristato Švietimo centre parodoje „Skirtingų darbų panašios emocijos“.

Kviečiame aplankyti parodą.

Kretingos rajono švietimo centro neformaliojo švietimo skyriaus metodininkė Gėnė Benetienė

Netradicinio ugdymo gamtos mokslų pažintinė – kultūrinė diena, skirta projektui ,,Pažinkime Kretingą“, vyko gegužės 23 dieną. Renginio tikslas -per įvairias kūrybines veiklas ugdyti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais ir supažindinti juos su Kretingos miesto tvenkinio ir parko ekosistemomis. Įvairiose projekto veiklose, kurias pasiūlė mokytojai V. Kauliuvienė, L. Galdikienė ir Z. Vičiulis, aktyviai dalyvavo jaunimo klasių mokiniai.

Chemijos mokytoja L. Galdikienė pakvietė mokinius į Kretingos civilinės ir viešosios saugos skyrių. Šios įstaigos darbuotoja R. Beniušienė įdomiai ir vaizdžiai pasakojo apie įvairias ekstremalias gamtos situacijas ir apibūdino, kaip jos veikia žmogų. Mokiniai galėjo praktiškai užsidėti dujokaukes ir suprasti, kaip jos veikia.

Po apsilankymo Skyriuje mokiniai ir mokytojai patraukė į miesto parką. Biologijos mokytoja V. Kauliuvienė ir fizikos mokytojas Z. Vičiulis buvo paruošę mokiniams įdomias praktines užduotis. Jaunimo klasių mokiniai greitai įsitraukė į užduočių maratoną: rungtyniavo, kuris yra ištvermingesnis ir turi daugiau jėgos, skaičiavo pulsą po fizinio krūvio, prisiminė žiedo sandarą ir nurodė jo dalis, šešėlio principu išmatavo stulpo aukštį. Tokia praktinė veikla mokiniams buvo įdomi ir visiems labai patiko.

Informaciją pateikė mokytoja Veronika Kauliuvienė.

Kretingos rajono švietimo centre balandžio 29 d. įvyko įdomi ir smagi popietė „Sosėekem ėr pasėbūkem“. Ji paskirta Žemaitijai, švenčiančiai garbingą 800-ųjų metų jubiliejų. Renginį vedė bibliotekininkė Anžela Daugalienė ir choreografė Zita Viluckienė.

Bibliotekininkė Anžela Daugalienė

Švietimo centre atidaryta Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus 4G ir 4Gnt klasių mokinių, lankančių būrelį ,,Įdomiosios technologijos‘‘, kūrybinių darbų paroda „Mūsų kūrybos spalvos‘‘. Būrelio vadovė Judita Alšauskienė kviečia visus apsilankyti parodoje ir pasidžiaugti įvairia technika atliktais spalvingais Centro mokinių darbais bei karpiniais.

Mokytoja Judita Alšauskienė

Gegužės 8 d. Centro mokytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje ,,Suaugusiųjų ir jaunimo klasių mokinių ugdymo patirtis Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre: nuotolinio, ikiprofesinio, produktyviojo ugdymo organizavimo ypatumai‘‘. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorė Irina Jančiukienė pasidalino gerąja patirtimi, kaip mokytojams sekasi dirbti su jaunimo klasių mokiniais, su kokiomis problemomis dažniausiai susiduriama pamokose ir po pamokų. Taip pat pristatytas naujas mokymosi būdas – produktyvusis mokymasis. Produktyvusis mokymasis – tai alternatyviojo ugdymo modelis, padedantis motyvacijos mokytis stokojantiems paaugliams išlikti mokykloje ir padidinti jų mokymosi pasirinkimo galimybes.

Mokytojai turėjo galimybę pasivaikščioti po Kėdainių senamiestį, apsilankyti bažnyčiose ir susipažinti su įdomia miesto istorija. Išvykos pabaigoje pedagogai lankėsi Kėdainių švietimo pagalbos skyriuje ir klausėsi Skyriaus direktoriaus Henriko Vaicekausko paskaitos ,,Keturios idėjos šiuolaikinės mokyklos mokytojams‘‘.

Mokytoja Vaiva Žekonienė

2019 m. balandžio 30 d. startavo projektas ,,Pažinkime Kretingą‘‘. Projekto tikslas – per integruotas dalykų veiklas supažindinti mokinius su Kretingos įžymiomis vietomis, garsiomis asmenybėmis. Projekto veiklos pradėtos vykdyti lietuvių kalbos ir literatūros, socialinių mokslų pažintinėje ir kultūrinėje dienoje ,,Pažinkime Kretingą‘‘. Jaunimo klasių mokiniams mokytojai pasiūlė daug įdomių veiklų. Istorijos mokytoja Rima Dargienė papasakojo apie Kretingą, kuri žvelgia į mus iš senųjų fotografijų. Geografijos mokytoja Dalia Stirblienė supažindino su istoriniais Kretingos herbais. Lietuvių kalbos mokytoja Vaiva Žekonienė pristatė Kretingos krašto kūrėjus ir priminė Kretingos vardo kilmės teorijas, o ekonomikos mokytoja Rasa Gadeikytė surengė mokiniams ,,Mini apklausą‘‘ apie Kretingą. Turizmo vadybininkė Valdonė Žiobakienė mokiniams priminė trumpą Kretingos istoriją ir pakvietė visus į ekskursiją po miestą. Grįžę iš ekskursijos mokiniai kūrė plakatą Kretingai, kuris papuošė Skyriaus erdves.

Pažintinės ir kultūrinės dienos metu mokiniai galėjo pagilinti ir susisteminti žinias apie gimtąjį kraštą ir turėjo galimybę suvokti save kaip gimtojo krašto atstovą, buvo skatinamas mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas bei ugdomas mokinių kūrybiškumas.

Mokytoja Vaiva Žekonienė

Mieli mokiniai,
dėkojame tiems, kurie remiate Kretingos rajono švietimo centrą, skirdami 2 proc. pajamų mokesčio. Šios lėšos kasmet panaudojamos Centro materialinės bazės turtinimui.

Prašome Jūsų ir šiais metais remti Kretingos rajono švietimo centrą pagal labdaros ir paramos įstatymą pervedant Centrui iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos. Daugiau informacijos apie mokesčio dalies pervedimą rasite puslapyje www.vmi.lt (gyventojams/ gyventojų pajamų ir turto deklaravimas/ elektroninio deklaravimo sistema (EDS); pildoma forma fr0512). Iš anksto dėkojame už Jūsų geranoriškumą.

Direktorė Adelė Mazeliauskienė

Centro rekvizitai

Kretingos rajono švietimo centras
Adresas: J.Pabrėžos g. 8, LT-97129 Kretinga
Įmonės kodas 195175933

Informacija Klaipėdos valstybinės mokesčių inspekcijos Kretingos poskyryje

Adresas: J. K. Chodkevičiaus g. 10, LT-97130 Kretinga
Telefonas: 8 445 74 100

Kretingos rajono švietimo centro dešimtos jaunimo klasės mokiniams svarbi graži išvaizda ir sveikata. Mokiniams taip pat rūpi, kaip galima sustiprinti sveikatą bei kokios profesijos darbuotojai padeda patobulinti kūno formas. Į visus klausimus mokiniams buvo atsakyta kovo 26 d. 10 jaunimo klasės mokiniai apsilankė sporto klube ,,Startas“. Visus maloniai sutiko klubo trenerė Eglė Lingė, o savininkas Tomas Andriukaitis išsamiai papasakojo apie klubo veiklą bei trenerio darbą. Sužinojome, kad klubo lankytojai sportuoja prižiūrimi kvalifikuotų sporto trenerių. Kiekvienas gali patobulinti kūno formas. Treniruočių metu ugdoma valia, lavinami drausmės ir ištvermės įgūdžiai. Lankytojai, pamėgę sportą, supranta, jog viską įmanoma suderinti: ir darbą, ir mokslą, ir sveiką gyvenseną bei mitybos režimą. Sužinojome, kad geras treneris turi didelį skirti lankytojui, kvalifikuotai vesti užsiėmimus ir atsakingai žiūrėti į savo darbą.

10 jaunimo klasės mokiniams labai patiko apsilankymas sporto klube „Startas“ ir čia dirbančių trenerių dėmesys, kvalifikuotos trenerio Tomo žinios ir sugebėjimas jas perteikti mokiniams. Visi nusprendėme ateityje lankyti sporto klubą, kai norėsime sustiprinti sveikatą ir įgyti žinių apie sveiką gyvenimo būdą.

10j klasės mokinė Emilija Pranskevičiūtė

Nėra vienos taisyklės, vieno recepto, kaip sudominti vaiką skaitymu. Tiesa ta, kad negalime kitiems liepti daryti to, ko patys nedarome. Jei vaikai matys mus skaitančius, anksčiau ar vėliau ir patys į rankas knygą paims. Jei kalbėsimės, pasakosime apie mūsų perskaitytas knygas, o ne nuolat žiūrėsime į televizorių, tai ir mūsų vaikai išminties ieškos knygose.

2019 m. kovo 26 d. Kretingos rajono švietimo centro bibliotekoje įvyko projektas “Skaitau savo vaikui”. Į projekto veiklą įsitraukė ir vaikų tėveliai. Jie mielai skaitė vaikams savo vaikystės mėgstamiausias pasakas.

Projektą organizavo bibliotekininkė Anžela Daugalienė

2019 m. kovo 26 d. Kretingos rajono švietimo centro 9 j klasės mokiniai lankėsi Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje. Centro mokiniai buvo supažindinti su puikia bibliotekos 156 vietų konferencijų sale, moderniu medijų centru, įrengta erdve, skirta parodoms, salėmis vaikų ir jaunimo edukaciniams užsiėmimams. Taip pat mokiniai buvo supažindinti su naujos bibliotekos veiklomis: rajono gyventojų bibliotekiniu aptarnavimu ir konsultavimu, viešosios bibliotekos skaitytojų informacinio ir kompiuterinio raštingumo įgūdžių tobulinimo galimybėmis, projektinės veiklos organizavimu ir vykdymu ir t.t. Mokiniams buvo pristatytos bibliotekininko, jaunimo darbuotojo profesijos.

Džiaugiamės, kad turėjome galimybę aplankyti naująją Motiejaus Valančiaus biblioteką.

Centro bibliotekininkė A. Daugalienė ir socialinė pedagogė D. Kalniškienė.

Puslapis 4 iš 15

Nariai
108
Straipsniai
470
Straipsnių peržiūros
1239168

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine