Jaunimo klasių mokiniai Edgaras Žiobakas, Deivydas Vanagas ir Lukas Šauklys kartu su mokytoja Danute. Ramonienės, gegužės 8 dieną dalyvavo profesinio veiklinimo išvykoje į Apoil degalinę.

Degalinės vadovė Milana Urbonienė papasakojo apie operatoriaus–pardavėjo ir operatoriaus-dujininko profesijas. Mokiniams buvo įdomu sužinoti, kokias savybes savyje reikėtų ugdyti, kokio išsilavinimo siekti, norint įsidarbinti degalinėje. Pirmenybė teikiama atsakingiems, sąžiningiems, pareigingiems žmonėms. Čia vien vidurinio ar profesinio–techninio išsilavinimo nepakanka, įmonė pati savo darbuotojus siunčia į specializuotus kursus Klaipėdoje.

Įmonė prekiauja trijų rūšių kuru: benzinu, dyzelinu, dujomis, teikia automobilių plovimo, salono valymo ir kitas paslaugas. Mokiniai sužinojo, kad į šią degalinę kuras atvežamas iš Mažeikių arba iš Klaipėdos, kuo geresnis „speed“ kuras. Apoil prekiauja AB „Mažeikių nafta“ gaminamu dyzelinu, kuris visiškai atitinka ES reikalavimus ir yra ekologiškas. Naudodami šį dyzeliną, automobilių vairuotojai prisideda prie sieros emisijos išmetamosiose dujose mažinimo taip saugodami gamtą. Šie degalai pasižymi didesniu sudeginimo kokybės rodikliu, užtikrina automobilio nesudėtingą šaltąjį paleidimą ir našesnį jo eksploatavimą.

Apoil prekiauja ir dyzelinu, skirtu žemės ūkiui. Žemės ūkiui skirtas (žymėtas, žalias) dyzelinas atitinka visus tuos pačius įprastinio dyzelino parametrus. Faktiškai tai ir yra tas pats dyzelinas, tik užpylimo proceso metu į jį įterpiami žymiklis ir dažiklis, kurie skirti atpažinimui dėl kontrolės vartojimo tik pagal paskirtį, t.y. žemės ūkio veikloje.

Degalinės vadovė mokiniams atsakė į daugybę klausimų ir sutiko įsiamžinti bendroje nuotraukoje.


Informaciją pateikė mokytoja Danutė Ramonienė

2017 m. gegužės 4 d. jaunimo klasių mokiniai, lydimi klasės auklėtojų ir socialinės pedagogės susiruošė į Pakutuvėnus susitikti ir pabendrauti su broliais pranciškonais, paieškoti dvasinės ramybės, paguodos bei stiprybės. Taip pat buvo svarbu pamatyti šv. Antano Paduviečio parapiją ir vienuolyną bei susipažinti su kitokia gyvensena, su galimybėmis, kaip galima spręsti priklausomybių problemas.

Pakutuvėnai – kaimas nuošalioje Žemaitijos vietovėje, Minijos slėnyje, prie upės vingio. Kai kurie šį kaimą vadina tiesiog Pakūta. Manoma, kad kaimas įvardintas tarsi atgailos vieta. Čia aplink tik keli vienkiemiai. Istoriniai šaltiniai mini, kad tai buvusi nuošali, pelkėta, miškais apsupta, sunkiai pasiekiama vieta. Ten senovėje ponai specialiame pastate plakdavo nusižengusius baudžiauninkus. Šventadieniais po pamaldų jaunimas rinkdavosi į gegužines.

Atvykę į Pakūtuvėnus buvome šiltai sutikti brolio pranciškono Antano Blužo. Sėdėdami aplink laužą ir klausydamiesi brolio pranciškono Antano pasakojimų, prisiminėme senąjį Pakutuvėnų kaimą, jo žmones. Sutrikusieji čia atranda pasitikėjimą savimi, pajaučia Visagalio artumą. Netradiciškai laikomos pamaldos šioje kuklioje bažnyčioje, kurioje tvyro nuoširdumas, atvirumas, įsiklausymas į sutrikusius, abejojančius, pasiklydusius moralėje, išbarsčiusius savo gyvenimus žmones, apgaubia padrąsinimo, pasitikėjimo aura.

Supratome, kad norintys grįžti į doros kelią, praradę gyvenimo prasmę, suranda šiuos namus ir atsakymus į klausimus: „Kaip gyventi, kai nežinai dėl ko gyveni? Ir ko atėjai į šį pasaulį?“ Kaip yra pasakęs šios parapijos brolis pranciškonas Gediminas: „Mums skirta daug dalykų šiame gyvenime – daug palaiminimų, pažadų, dovanų“.

Informaciją parengė Socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė

Kretingos rajono švietimo centras suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius ir toliau įgyvendina projektą Erasmus+. Projekto tikslas – tobulinti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius susijusius su mitybos įpročiais ir fiziniu aktyvumu. Gegužės 3 d. centre vyko „Vaisių diena“.

Į šia projektinę sveikatinimo veiklą buvo pakviesti jaunimo klasių mokiniai, centro mokytojai. Degustavome tiek egzotinius, tiek visiems gerai pažįstamus mūsų kraštuose auginamus vaisius. Aptarėme kiekvieno iš jų kilmę, naudą mūsų organizmui. O svarbiausia puikiai praleidome laiką. Dienos akimirkos nuotraukose!


Informaciją pateikė Rasa Gadeikytė

Balandžio 25 d. Centro bibliotekoje vyko poezijos popietė. Renginį pradėjo mokytoja Vaiva Žekonienė poeto Pauliaus Širvio eilėraščiu „Aš beržas“. Popietės metu mokytojos skaitė mylimų poetų eilėraščius, aptarė įdomiausius biografijos faktus. Mokytoja Zita Viluckienė skaitė poeto Justino Marcinkevičiaus eiles, Regina Burbienė įdomiai interpretavo Juozo Erlicko kūrybą, jautriai perskaitė Janinos Degutytės eilėraščius. Bibliotekos vedėja Anžela Daugalienė pakvietė paklausyti Algimanto Baltakio eilių. Poezijos popietėje skambėjo poezija ne tik lietuvių, bet ir rusų kalba. Mokytoja Edita Bugenienė papasakojo apie tragiško likimo rusų poetą Sergejų Jeseniną, deklamavo gražiausius poeto eilėraščius meilės ir gamtos tema. Mokytojos pasidžiaugė, kad turėjo galimybę susirinkti Centro bibliotekoje ir pabūti kartu jaukioje popietėje. Tikimasi, kad bibliotekos vedėja ir ateityje kvies literatūros mylėtojus į literatūrinius skaitymus bibliotekoje.


Informaciją pateikė mokytojos Anžela Daugalienė ir Edita Bugenienė

Šventos Velykos – pati gražiausia ir spalvingiausia šventė. Žengia su pavasariu ir kelia mus gyvenimui. Tai gerų sumanymų, bundančios gamtos ir džiaugsmo šventė. Velykos yra puošnios ir spalvingos. Nuo balandžio 6 dienos Centro bibliotekoje buvo galima pasigrožėti spalvinga jaunimo klasių mokinių kūrybinių darbų parodėle „Linksmų šventų Velykų“.


Informaciją pateikė Regina Burbienė ir Anžela Daugalienė

Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius ateityje planuoja diegti Produktyvųjį mokymąsi jaunimo klasėse, todėl balandžio 13 d. mokytojai lankėsi Ukmergės r. Siesikų gimnazijoje ir Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje. Vizito tikslas: pasisemti patirties apie produktyviojo mokymosi taikymą jaunimo klasėse. Ukmergės r. Siesikų gimnazijos direktorius Vaidotas Kalinas papasakojo, kaip sekėsi įdiegti produktyvųjį mokymąsi gimnazijoje. Produktyviojo mokymosi esmė - sudaryti sąlygas nemotyvuotam mokiniui pasiruošti gyvenimui. Mokinio mokymasis susideda iš mokymosi bendrojo ugdymo dalykų gimnazijoje ir mokymosi praktinio mokymosi vietose. Gimnazijoje ugdymo procesas organizuojamas tris dienas, likusias dvi dienas, po šešias valandas, mokiniai skiria praktinei veiklai įvairiose įmonėse - praktinio mokymosi vietose. Vienas mokinys vienoje praktinio mokymosi vietoje mokosi tris mėnesius, vėliau vieta keičiama į kitą. Kadangi produktyvusis mokymasis organizuojamas dvejus metus, mokiniai turi galimybę išbandyti šešias skirtingas profesijas. Pagrindinio ugdymo programos pabaigoje, išlaikę pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, mokiniai įgis tokį patį pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, kaip ir tradicinės klasės mokiniai. Paklaustas apie šio ugdymosi ateitį, gimnazijos direktorius paminėjo, kad produktyvųjį mokymąsi gimnazija planuoja vykdyti ir toliau.

Vėliau apsilankėme Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje, kurioje nuo 2015 m. rugsėjo mėn. taip pat buvo pradėtas įgyvendinti Produktyvusis mokymasis. Šis alternatyvus mokymasis suteikia galimybę mokiniams įgyti pagrindinį išsilavinimą ir „pasimatuoti“ įvairias profesijas jau nuo 9-os klasės. Kaip pasakojo mokytojai, jie dalyvavo Produktyviojo mokymosi mokytojų kompetencijų ugdymo programoje, todėl noriai pasidalino įgyta patirtimi. Sužinojome, kaip reikia rengti produktyviojo mokymosi užduotis, išsiaiškinome, kaip dirbti su skirtingų gabumų mokiniais, derinant mokymąsi praktinio mokymosi vietose ir mokykloje.

Kelionės pabaigoje aplankėme pirmojo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos dvarą, kuriame įrengti net du muziejai. Išskirtinė vieta Užugirio muziejaus ekspozicijoje skiriama A. Smetonai. Čia surinkta nemažai leidinių, nuotraukų, paveikslų, daiktų, susijusių su Lietuvos Prezidento asmenybe.

Kelionė buvo labai naudinga, nes Skyriaus mokytojai įgijo reikalingų žinių apie Produktyvųjį mokymąsi, pailsėjo bei turiningai praleido laiką. Už šią įdomią kelionę mokytojai dėkoja Centro direktorei Adelei Mazeliauskienei ir Skyriaus vedėjai Virginijai Kvietkauskienei.


Informaciją pateikė mokytojos Edita Bugenienė ir Vaiva Žekonienė

Mieli mokiniai,

dėkojame tiems, kurie remiate Kretingos rajono švietimo centrą, skirdami 2 proc. pajamų mokesčio. Šios lėšos kasmet panaudojamos Centro materialinės bazės turtinimui.

Prašome Jūsų ir šiais metais remti Kretingos rajono švietimo centrą pagal labdaros ir paramos įstatymą pervedant Centrui iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos. Daugiau informacijos apie mokesčio dalies pervedimą rasite puslapyje www.vmi.lt (gyventojams/ gyventojų pajamų ir turto deklaravimas/ elektroninio deklaravimo sistema (EDS); pildoma forma fr0512). Iš anksto dėkojame už Jūsų geranoriškumą.

Direktorė Adelė Mazeliauskienė

Centro rekvizitai

Kretingos rajono švietimo centras
Adresas: J.Pabrėžos g. 8, LT-97129 Kretinga
Įmonės kodas 195175933

Informacija Klaipėdos valstybinės mokesčių inspekcijos Kretingos poskyryje

Adresas: J. K. Chodkevičiaus g. 10, LT-97130 Kretinga
Telefonas: 8 445 74 100

Mokinių klausimynas skirtas tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimyno duomenimis bus apskaičiuojami tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis.

Mokinių klausimynai sudaryti remiantis klausimynias, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose, Klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiami Nacionalinio egzaminų centro internetinėje svetainėje skyrelyje "Nacionaliniai tyrimai" ir skyrelyje "NMPP (diagnostiniai ir standartizuoti testai)" (www.nec.lt/177 ir www.nec.lt/342).

2017 m. pasiekimų patikrinimo grafikas ir trukmė

Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius, vykdydamas jaunimo klasių mokinių profesinį veiklinimą, sudaro galimybes jaunuoliams susipažinti su įvairiomis profesijomis darbo vietose. Į profesinio veiklinimo vietas mokiniai vyksta su iš anksto parengtomis integruotomis praktinėmis užduotimis, kurias privalės atlikti po apsilankymo įmonėje.

9 jaunimo klasės mokiniai Aivaras Antanavičius ir Nerijus Vaičekauskas su mokytoja Edita Bugeniene lankėsi baldų gamybos įmonėje „Medis“. Mokinius maloniai pasitikęs UAB „Medis“ generalinis direktorius Petras Kurmis juos sudomino savo vaizdžiu pasakojimu apie baldų įmonės kūrimosi etapus, gamybos plėtrą bei gamybos bazę, aprūpintą moderniais medžio apdirbimo įrengimais. Įmonės vadovas sakė, kad čia sukurtos geros sąlygos darbuotojams, nuolat diegiamos šiuolaikinės technologijos, automatizuojami gamybos procesai. Medienos įmonė užsiima individualių korpusinių ir minkštų baldų gamyba restoranams, barams, viešbučiams ir kitoms viešoms erdvėms bei privatiems interjerams. Pagrindinės rinkos yra Norvegijoje, Švedijoje, Latvijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Anglijoje, Suomijoje ir, aišku, Lietuvoje. UAB „Medis“ direktorius pasidžiaugė, kad įmonėje įdiegta elektroninė verslo valdymo sistema padeda kontroliuoti užsakymų vykdymo eigą ir operatyviai priimti sprendimus. Įmonė dirba su patikimais, laiko ir rinkos patikrintais žaliavų bei sudedamųjų baldų dalių tiekėjais. Bendrovės direktorius Petras Kurmis akcentavo, kad svarbiausios įmonės darbuotojų vertybės: profesionalumas, patikimumas, novatoriškumas. Ypatingai džiugina ir tai, kad įmonė ne kartą pripažinta viena iš sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai besiplečiančių bendrovių.

Mokiniai aplankė ir administracines, ir gamybines patalpas, pamatė, kaip gaminami baldai, kokios modernios technologijos naudojamos įmonės produkcijos gamybos procese. Baldų ir medienos dirbinių gamyba pradedama eskizų piešimu įvairiomis kompiuterinėmis programomis, tuomet parenkamos medžiagos, furnitūra, o tada projektas tampa realiu produktu – įgauna standartinio arba nestandartinio gaminio formą.

Iš direktoriaus pasakojimo mokiniai suprato, kad turint noro, idėjų galima gyvenime daug ko pasiekti. Svarbu būti aktyviam, netingėti, viskuo domėtis, būti judriam ir darbščiam.

Mokiniai suvokė, kad versle sekasi tiems, kurie dirba nenuleisdami rankų ir atkakliai siekdami užsibrėžtų tikslų. Taigi, šis apsilankymas mokiniams tikrai paliko daug teigiamų įspūdžių ir suteikė galimybę pasisemti nemažai įkvėpimo ir motyvacijos ateičiai.

Atsisveikindami mokiniai dėkojo įmonės direktoriui ir cechų darbuotojams už šiltą ir malonų priėmimą, džiaugėsi pamatę baldų gamybos procesus įvairiose stadijose. Bendrovės direktorius sakė, kad visada yra pasiruošęs dirbti su jaunais, siekiančiais tobulėti ir darbščiais, koja kojon žengiančiais su besikeičiančia aplinka žmonėmis.


Informaciją pateikė mokytoja Edita Bugenienė

2017 m. kovo 31 d. - balandžio 2 d. visoje Lietuvoje buvo organizuojama vaikų finansinio švietimo savaitė. Savaitės šūkis - „Išmok. Taupyk. Užsidirbk.“ Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje lankėsi lektorius Mantas Saltykovas, Swedbank Lietuvoje vyresnysis pardavimų vadybininkas. Jis papasakojo, kaip atsiranda pinigai, kas jais rūpinasi.

Kalbėdamas apie finansinį išprusimą, pabrėžė, kad gebėjimas racionaliai valdyti asmeninius ir šeimos finansus nepriklauso nuo amžiaus, gaunamų pajamų, sukaupto turto. Mokiniams rekomendavo turėti taupymo planą: 20% pajamų atidėti taupymui, apsipirkinėti su iš anksto pasiruoštu sąrašu, gerai pasverti norus ir poreikius, sekti savo biudžetą, daryti analizę. Lektorius atkreipė dėmesį į skolinimąsi. Kaip teigė Mantas Saltykovas, žengdamas svarbius finansinius žingsnius, žmogus turi sau atsakyti į kelis klausimus: kokiu tikslu tai daro, ar skolinti pinigai padės sukurti vertę, ar gerai žino, kokios galimybės yra rinkoje? Daug bėdos pridaro greitieji kreditai, su kuriais bandoma kovoti įvairiais būdais, buvo smarkiai apribotos „greitukų“ reklamos, o Lietuvos bankas įvedė kone griežčiausius Europoje vartotojiško skolinimo apribojimus.

Paskaita apie finansinį švietimą buvo naudinga ir reikalinga, nes finansinis raštingumas yra būtinas, norint gerai gyventi.


Informaciją pateikė mokytoja Julė Gribytė

Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus 9 - 10 jaunimo klasių mokiniai ir mokytojai paminėjo pasaulines Žemės ir vandens dienas. Netradicinės ugdymo dienos integruotą geografijos, biologijos, lietuvių kalbos, muzikos ir dailės pamoką mokiniai pradėjo dainomis apie gamtą ir gimtąją žemę, kanklėmis grojo muzikos mokytoja Laimutė Šiaulienė.

Įdomios netradicinės ugdymo dienos veiklos vyko atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“. Geografijos ir biologijos mokytojos Dalia Stirblienė ir Vida Rojuvienė demonstravo skaidres, video medžiagą, skirtą Pasaulinėms Žemės ir vandens dienoms paminėti. Mokiniai įsitraukė į diskusiją apie vandens svarbą gamtai ir žmogui, jo vartojimą ir taršą. Vėliau mokinius ir mokytojas pažaisti žaidimą „Aš savo kieme kaip...“ pakvietė biologijos mokytoja Vida Rojuvienė.

Po linksmo žaidimo lietuvių kalbos mokytoja Vaiva Žekonienė pasakojo apie poetus ir rašytojus, kurie rašė apie gamtą, žemę, vandenį. Mokytoja kalbėjo apie Kretingos krašto žodžio meistrus Danutę Dunauskaitę, Juozą Maksvytį, Algį Kuklį, pristatė mokiniams minėtų autorių kūrybą.

Po įdomaus pokalbio jaunimo klasių mokiniai dalyvavo dailyraščio konkurse. Gražiausiai eilėraštį apie žemę parašė 10 jaunimo klasės mokinė Erika Daukšaitė.

Po dailyraščio rašymo mokiniai minė mįsles apie gamtą, augalus, gyvūnus ir žmogų. Mįslių minime mokiniai dalyvavo labai aktyviai.

Kita užduotis, kurią turėjo atlikti jaunimo klasių mokiniai, buvo bendras mokinių ir mokytojų plakato piešimas „Pasveikinimas Žemei ir vandeniui“.

Įdomi buvo paskutinė netradicinės dienos užduotis. Geografijos mokytoja Dalia Stirblienė pakvietė mokinius į kūrybines dirbtuves. Mokiniai kartu su mokytojomis akvariume iš gamtinės medžiagos: samanų, augalų, smėlio, akmenukų, nendrių, gintaro sukūrė meninę kompoziciją „Gyvybė“. Sukurta kompozicija papuošė Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus patalpas. Galima pasidžiaugti, kad pasaulinių Žemės ir vandens dienų minėjimas kasmet tampa vis svarbesnis, nes puikiai suvokiama, jog mes negalime egzistuoti be Žemės ir be jos gyvybiškai svarbaus išteklio – vandens.


Informaciją pateikė biologijos mokytoja Vida Rojuvienė

Puslapis 9 iš 13

Nariai
103
Straipsniai
412
Straipsnių peržiūros
1036698

Prisijungimas

Joomla templates by Joomlashine