Kviečiame teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms finansuoti 2021 metais

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas) 2021 metams.
Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Kretingos rajone.
Paraiškas Konkursui teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (adresu Vilniaus g. 8, Kretinga 97129) nuo kovo 2 d. iki kovo 21 d.
Programos turinys turi atitikti „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo“ nuostatas ir bent vieną iš programos turinio ir siekiamų rezultatų sąlygų:
 • mokymosi visą gyvenimą paslaugų Kretingos rajono savivaldybėje plėtra;
 • darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas;
 • asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete;
 • andragogų kompetencijų tobulinimas;
 • profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas;
 • asmens bendrosios kultūros ugdymas.
Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė Sonata Petravičienė telefonu Nr. 8 445 72026, elektroniniu paštu sonata.petraviciene.kretinga.lt.
Pridedami dokumentai: Konkurso atrankos tvarkos aprašas.

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas) 2020 metams.

Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Kretingos rajone.

Paraiškas Konkursui teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (adresu Vilniaus g. 8, Kretinga 97129) nuo vasario 25 d. iki kovo 17 d.

Programos turinys turi atitikti „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo“ nuostatas ir bent vieną iš programos turinio ir siekiamų rezultatų sąlygų:
 • mokymosi visą gyvenimą paslaugų Kretingos rajono savivaldybėje plėtra;
 • darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas;
 • asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete;
 • andragogų kompetencijų tobulinimas;
 • profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas;
 • asmens bendrosios kultūros ugdymas.

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė Sonata Petravičienė telefonu Nr. 8 445 72026, elektroniniu paštu sonata.petraviciene.kretinga.lt.

Pridedami dokumentai: Konkurso atrankos tvarkos aprašas.

 

 

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas).

Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Kretingos rajone.

Paraiškas Konkursui teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (adresu Vilniaus g. 8, Kretinga 97129) nuo kovo 1 d. iki kovo 20 d.

Programos turinys turi atitikti „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo“ nuostatas ir bent vieną iš programos turinio ir siekiamų rezultatų sąlygų:

 • mokymosi visą gyvenimą paslaugų Kretingos rajono savivaldybėje plėtra;
 • darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas;
 • asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete;
 • andragogų kompetencijų tobulinimas;
 • profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas;
 • asmens bendrosios kultūros ugdymas.

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė Aušra Zebitienė telefonu Nr. 8 445 72026, elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Pridedami dokumentai

Lapkričio 22 dieną Kretingos rajono švietimo centre vyko neformaliojo suaugusiųjų švietimo forumas „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo situacijos analizė ir perspektyvos Kretingos rajone“. Forume dalyvavo ir savo įstaigų / organizacijų veiklas pristatė Kartenos, Baublių, Grūšlaukės mokyklų daugiafunkcių centrų, Moterų informacijos ir mokymo centro bei asociacijos Kretingos TAU atstovai. Forumo metų dalyviai diskutavo apie neformaliojo švietimo organizavimo sėkmes, problemas ir planus ateičiai. Džiaugiamės, kad forumo iniciatyva palaikė ir aktyviai į diskusijas įsitraukė Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Danutė Skruibienė ir švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Zebitienė.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė, Aurelija Jedenkienė, savo pranešime teigė, kad per 2017 metus Kretingos rajono savivaldybėje nuveikta nemažai darbų neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje:

 • parengtas, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T2-185 patvirtintas ir pradėtas įgyvendinti Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 m. veiksmų planas,
 • 2017 m. pavasarį paskelbtas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursas, įgyvendinamos 8 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos, kurios finansuojamos iš savivaldybės biudžeto (7,4 tūkst. Eur),
 • kiekvieną mėnesį rengiamas Kretingos rajono Neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginių planas, renginiai viešinami Kretingos rajono Savivaldybės, Kretingos turizmo informacijos centro Facebook paskyrose, Kretingos r. Savivaldybės švietimo skyriaus, Kretingos rajono švietimo centro tinklapiuose,
 • parengta Kretingos rajono švietimo centro neformaliojo suaugusiųjų švietimo pažymų ir pažymėjimų išdavimo tvarka (2016–2017 m. išduota 14 pažymų).

Koordinatorė taip pat pasidžiaugė teigiamais pokyčiais NSŠ srityje: intensyvesnė veikla Kretingos rajone, glaudesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, išaugęs pasitikėjimas koordinatoriumi.

Forumo pabaigoje buvo suburta neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinė grupė. Grupės nariai: Aurelija Jedenkienė, Kretingos rajono neformaliojo švietimo koordinatorė, Jurgita Cinskienė, Moterų informavimo ir mokymo centro direktorė, Jolanta Koontrimaitė-Biuso, Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė, Vilma Gnedojienė, asociacijos Kretingos Trečiojo amžiaus universitetas valdybos narė. Pirmasis koordinacinės grupės darbas – tyrimo „Suaugusiųjų neformaliojo mokymosi poreikiai Kretingos rajono savivaldybėje“ anketos sudarymas. Tyrimą planuojama atlikti 2018 metų pradžioje.

Lapkričio 22 d. 10 val. Kretingos rajono švietimo centre vyks forumas „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo situacijos analizė ir perspektyvos Kretingos rajone“. Renginio metu bus pristatyta neformaliojo suaugusiųjų švietimo situacija Kretingos rajone, rajone vykdomos veiklos. Darbo grupėse metu aptarsime problemas, ieškosime problemų sprendimo būdų.

Kviečiame Kretingos rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo tiekėjus aktyviai dalyvauti.

Renginio programa.

2017 m. lapkričio 20–26 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija organizuoja aštuonioliktąją Suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi galia ir žavesys“. Kviečiame aktyviai įsijungti į Savaitės judėjimą.

Naudingi dokumentai:

 

Kretingos rajono švietimo centre 2017 m. rugsėjo 6, 8, 13, 15, 20, 22 d. vyksta mokymai suaugusiems, ne švietimo darbuotojams. Mokymuose dalyvauja 21 žmogus.

Telšių švietimo centras kaip partneris su VšĮ „Tyrimų ir mokymų centru“ įgyvendina projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“.

Projekto tikslas – skatinti šalies suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą siūlant jiems aktualias ir patrauklias bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų ugdymo paslaugas savivaldybėse bei kokybiško ugdymo turinio pagalba stiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos funkcionalumą. Pagal šį projektą parengta 24 akad. val. programa „Suaugusiųjų psichoemocinės sveikatos stiprinimas kasdieniame gyvenime: galimybės ir būdai“. Šie psichologinės pagalbos mokymai padės besimokantiems suaugusiesiems lavinti gebėjimą konstruktyviai spręsti konfliktus, stiprinti dalyvių gebėjimą planuoti savo laiką, užmegzti ir palaikyti pilnaverčius santykius su aplinkiniais, stiprinti savo socialinių tinklų ryšius, motyvuoti save dalyvauti pilnaverčiame visuomeniniame gyvenime atrandant asmeninius savirealizacijos būdus. Mokymus veda Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Alvyda Beržanskienė ir Telšių „Džiugo“ gimnazijos psichologė Isidora Stonienė.

Informuojame, kad LR Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė konkursą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms finansuoti.

Paraiškas gali teikti universitetai, kolegijos, asociacijos, viešosios įstaigos, trečiojo amžiaus universitetai, bibliotekos, profesinio mokymo įstaigos. Vienai programai numatoma skirti iki 8 tūkst. eurų. Paraiškas finansavimo konkursui galima teikti iki rugpjūčio 25 d.

Programų turinys gali būti įvairus – tai valstybinės kalbos mokymasis, meninis ir kultūrinis ugdymas, verslumo planavimas, sveika gyvensena, pilietiškumo ugdymas. Programų teikėjai turi atsižvelgti į konkretaus rajono, miesto gyventojų mokymosi poreikius.

Atrenkant finansuotinas programas bus atsižvelgiama į mokymosi paslaugos šiuolaikiškumą, aktualumą, pritaikymą prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių.

Kviečiame Kretingos rajono švietimo teikėjus teikti paraiškas.

Daugiau informacijos galite rasti čia:

http://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai/neformaliojo-suaugusiuju-svietimo-ir-testinio-mokymosi-programu-finansavimo-konkursas

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svietimo-ir-mokslo-ministerija-skelbia-suaugusiuju-svietimo-programu-konkursa

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/konkursai/

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/skelbiamas-suaugusiuju-svietimo-ir-testinio-mokymosi-programu-finansavimo-konkursas-2/

Skelbiamas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas).

Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Kretingos rajone.

Paraiškas Konkursui teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (adresu Vilniaus g. 8, Kretinga 97129) nuo kovo 1 d. iki kovo 20 d.

Programos turinys turi atitikti „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo“ nuostatas ir bent vieną iš programos turinio ir siekiamų rezultatų sąlygų:

 • mokymosi visą gyvenimą paslaugų Kretingos rajono savivaldybėje plėtra;
 • darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas;
 • asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete;
 • andragogų kompetencijų tobulinimas;
 • profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas;
 • asmens bendrosios kultūros ugdymas

Konkurso atrankos tvarkos aprašas.

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė Aušra Zebitienė telefonu Nr. 8 445 72026, elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Jeigu Jūsų tikslų sąraše 2017 m. yra punktas „išmokti valdyti stresą“, tai 2017 m. sausio 17 d. paskaitaĮvadas į dėmesingu įsisąmoninimu grįstą streso valdymą“ yra skirta kaip tik Jums.
Paskaitos data ir laikas: 2017 m. sausio 17 d. 17.15 val.
Paskaitos vieta: Kretingos rajono švietimo centras, J. Pabrėžos g. 8, Kretinga
Lektoriai: LSMU elgesio medicinos darbtuotojai sveikatos psichologė, kognityvinės elgesio terapijos psichoterapeutė Alicja Juškienė ir klinikinis psichologas Julius Burkauskas, kognityvinės elgesio terapijos psichoterapeutas.
Kaina: nemokamai. Pageidaujantiems bus išduota elektroninė pažyma apie išklausytą paskaitą.
Informacija teikiama el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. 8 683 20575.
Kam:  Paskaita skirta supažindinti su naujausiu moksliniais įrodymais grįstu metodu – dėmesingu įsisąmoninimu (angl. mindfulness) bei praktinio jo taikymo galimybėmis. Seminaro dalyviai bus supažindinami su šio metodo pagrindiniais principais, moksliniu pagrindimu, praktinio pritaikymo galimybėmis ir nauda. Seminaro metu dalyviai praktiškai išbandys dėmesingo įsisąmoninimo pratimus, bei bus supažindinami su 8 savaičių Dėmesingu įsisąmoninimu grįsto streso valdymo (angl. mindfulness) programa.

Skaityti daugiau: Paskaita „Įvadas į dėmesingu įsisąmoninimu grįstą streso valdymą“

„Kai tu esi kitoks nei visi – tai tave daro ypatingu“

                                                             (iš neįgaliojo dienoraščio)

Dienos veiklos centras kviečia dalyvauti renginyje, skirtame Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Renginys vyks 2016 m. gruodžio 2 d. Kretingos kultūros centre (J. Pabrėžos g. 1). Rajono neįgaliesiems dovanojamas renginys ,,Atspindžiai 2016“. Renginio organizatoriai: Dienos veiklos centras ir SIŽGB „Kretingos viltis“. Renginys atviras visuomenei. Renginio pradžia 12.00 val.

Pabūkite su mumis!

Renginio programa.

Puslapis 1 iš 2

Joomla templates by Joomlashine